JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (september 2004) Nr. 1

3 Verder niets
VAN DE REDACTIE
Johan Bosma

6 Informatie verwerven
Margareth van Kleef, Marieke Tomesen
Hoe verwerven en verwerken kinderen informatie aan de hand van eigen vragen? In de methodiek van ‘Ankergestuurd Leren’ scheppen leerkrachten in het basisonderwijs ruimte voor kinderen in open leersituaties. Door onderling te communiceren worden vaardigheden en strategie‘n direct toegepast. En voor de lees- en schrijfontwikkeling heeft deze methode direct effect.

12 Muziek in de kinderboekenweek
Jos Walta
De kinderboekenweek heeft dit jaar het thema muziek. Hoe kun je de bekroonde boeken van de Griffeljury en de Kinderjury in de klas inzetten? Jos Walta, recensent van JSW en medewerker van de kinderboekwinkel in Eindhoven geeft tips.

16 Leerlingen helpen elkaar
Manuela van der Jagt
Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Twickel helpen jonge kinderen van de onderbouw. Leerlingen kunnen veel van elkaar leren en aan elkaar uitleggen. Als dit op een systematische wijze wordt opgezet, kan dit structureel zeer succesvol zijn. Bij basisschool Twickel gingen leerlingen van de bovenbouw op tutorcursus.

18 Engels: just do it!
Ageeth Verbruggen
Het vak Engels krijgt vaak niet de aandacht die het verdient. Er wordt veel over gepraat maar vaak weinig mee gedaan. Wat zijn de randvoorwaarden voor Engels, wat is eigenlijk voorhanden en hoe maak je het vak Engels echt aantrekkelijk?

29 Is school echt zo belangrijk?
Henk Blok
Omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de schoolperiode plaatsvindt, denken velen dat de school hierbij een onmisbare rol speelt. Of sterker nog, men meent dat de school een belangrijke taak heeft op het vlak van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De auteur Henk Blok heeft redenen daaraan te twijfelen.

RUBRIEKEN

22 www.jsw

Magda Bruin

25 Praktijk
Geeke Bruin-Muurling, Anneke Noteboom
Pittige puzzels

34 Rekenkast
Vincent Klabbers
Zes, een mooi getal.

38 Open Boek
Jos Walta
Boeken en muziek.

40 Kort

44 In beeld
Onderwijskansenplan in Kerkrade.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Taalverhaal

50 van de stapel
Bianca Pannekoek