JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (oktober 2004) Nr. 2
3 Van lezer naar redactielid
VAN DE REDACTIE
Ruud Barnhoorn

6 Werkstukken maken op internet
Eliane Segers, Peter Blijleven
Alle kinderen van de basisschool moeten wel eens een werkstuk maken. Daarbij komen verschillende vaardigheden samen in een opdracht: stellen, informatie zoeken en verwerken, lezen, creatief zijn. Het vergaren van informatie is een uitdagend proces. Kinderen moeten hierbij gericht te werk gaan en niet verzanden in de berg aan informatie. Speciale programma’s op internet kunnen hierbij helpen.

12 Wat gebeurt er eigenlijk bij leren lezen?
Fr. C. Mommers
Tussen de wereld van wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk bestaat een kloof. Dit geldt ook voor het leesonderwijs. Ook al zijn er uit wetenschappelijk onderzoek geen strikte conclusies te trekken over de meest effectieve instructie voor lezen, wel kunnen deze theorie‘n aanwijzingen geven voor meer effectief onderwijs. Frater Mommers heeft de wetenschappelijke inzichten voor JSW uiteen gezet.

20 Actualiteit in de klas
Anja Rutgers van der Loeff
In de pers en in de media is steeds meer materiaal beschikbaar over actuele onderwerpen die bij kinderen leven. Tekst van de Week komt met een manier om die actualiteit in de klas te laten bespreken en te laten verwerken. De Anne Frankschool in Heemskerk aan het woord.

24 Creatieve therapie
Henk Westerop
In de praktijkruimte voor creatieve therapie van Mieke Goslinga-Verburg in Amersfoort hangt een uitnodigende sfeer om te tekenen, schilderen of kleien. Door het lage plafond en het uitzicht op de tuin ademt het geheel een intieme en besloten sfeer. Een ideale plek voor therapie, in welke vorm dan ook . Mieke heeft een praktijk voor Creatieve Therapie Beeldend waarin zij, samen met ouders en school, kinderen helpt weer in balans te komen. Een interview.

30 Opgroeien met meertaligheid
Harry Rijnen
Op de Nederlandse school in Madrid kwam in maart het Jeugdjournaal langs na de aanslagen die in de stad zijn gepleegd. De kinderen konden hun hart luchten en voor de Nederlandse televisie viel de wijde blik van de kinderen op die meertalig en met verschillende culturen opgroeien. Bericht vanuit Madrid.

34 Wat te doen met de betere leerling?
Dolf Janson, Anneke Notebooom
Veel basisscholen zijn bezig werk te maken van de verschillen tussen kinderen. Nadat lang de aandacht vooral uitging naar kinderen die achterblijven en lage scores halen, beginnen steeds meer teams te beseffen dat het onderwijsaanbod voor de betere leerlingen niet altijd optimaal is. Voorbeelden van het aanpassen van de rekenles.

41 Na een paar weken leren lezen
Ed Koekebacker, Kees Vernooy
De herfstsignalering is een belangrijk hulpmiddel in groep 3 om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij kinderen waar de leesontwikkeling niet goed lijkt te gaan verlopen. Hierdoor wordt de traditionele situatie voorkomen, dat kinderen pas geholpen worden als ze echt vastgelopen zijn.

RUBRIEKEN

18 www.jsw
Magda Bruin
Maatwerk

25 Praktijk
Tjalling Brouwer
Verhalen uit een hoed of doos.

32 Rekenkast
Vincent Klabbers
Uitleg geven.

38 Open boek
Jos Walta
Leeservaringen opdoen.

40 Kort

44 In beeld
Verlengde Schooldag.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Ondersteboven van lezen.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek