JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (november 2004) Nr. 3

3 De klas als lerende organisatie
VAN DE REDACTIE
Geert Peeters

6 Veilig klassenklimaat
Maarten Vos
In toenemende mate besteden scholen programmatisch aandacht aan het gedrag van kinderen. Want om goed te kunnen leren, moet aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan. Een van de belangrijkste voorwaarden is een veilig klimaat in de klas. Drama leent zich heel goed voor het cre‘ren van een veilig klassenklimaat. Een beschrijving hoe dat kan gaan.

14 Woordenschat in balans
Marijke Kienstra
Woordenschatverwerving neemt een steeds prominentere plaats in op de basisschool. De meeste leerkrachten beseffen dat een uitgebreide woordenschat de basis is voor een succesvolle schoolloopbaan en investeren daarom flink in specifieke woordenschatoefeningen. Toch levert dat nog niet altijd het gewenste resultaat op.

18 Vragen staan centraal
Mirjam Snel
Op steeds meer basisscholen is aandacht voor visies op het leren van kinderen en de consequenties daarvan voor het onderwijs. De auteur van dit artikel houdt een pleidooi voor onderwijs waarin de vragen van kinderen centraal staan en niet het geven van antwoorden.

21 Vraagbaak voor taal
Erna van Koeven
In het onderwijs van de toekomst moeten studenten (en leerkrachten) gemakkelijk relevante informatie kunnen vinden en raadplegen. Juist omdat de veelheid aan informatie snel toeneemt, is dat niet altijd eenvoudig. Enkele jaren geleden is de SLO begonnen met de ontwikkeling van een Lexicon Taaldidactiek. Dit lexicon kan iedereen die informatie zoekt op het gebied van taalonderwijs raadplegen.

29 Nederland in Hongarije
Marry Kooy, Krista Schoon
Voor de klas staat een aantal Hongaarse kinderen het Nederlandse volkslied te zingen. Ze spreken geen woord Nederlands, maar dit lied kennen zij op hun duimpje. De juf staat ernaast en luistert of het goed gaat. Dit is de Julianaschool in Boedapest. Een school die een bijzondere relatie heeft met Nederland.

34 Surinaamse scholen schreeuwen om hulp van stagiaires
Karin Verhaak-Kersten

40 Aan de slag met cošperatief leren
Guido van Muijen
Het team van de Jan Ligthartschool-Rendierhof is gestart met de invoering van cošperatief leren. Cošperatief leren bleek de mogelijkheid te bieden de interactie tussen de leerlingen te bevorderen. Bovendien bleek dit een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leerprestaties en het pedagogisch klimaat.

RUBRIEKEN

12 www.jsw
Magda Bruin
Veertig jaar Veilig leren lezen.

25 Praktijk
Jarise Kaskens
Sintpret op internet.

32 Rekenkast
Vincent Klabbers
Referentiemaat

36 Kort

38 Open boek
Jos Walta
Iedere school een leescošrdinator.

44 In beeld
Een steekje los

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
De Leessleutel

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek