JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (mei 2005) Nr. 9

3 Anders kijken
REDACTIE
Johan Bosma

6 Freinetonderwijs
SERIE ONDERWIJSCONCEPTEN
Madeleine Gibson
Aandacht voor vernieuwend onderwijs is in Nederland nooit ver te zoeken. Waar tegenwoordig in het nieuws volop aandacht uitgaat naar bewegingen zoals Iederwijs of het nieuwe leren, was dat vroeger de reformpedagogiek van onder andere Celestin Freinet. In de serie over onderwijsconcepten een interview op Freinetschool De Bothoven in Enschede.

12 De rekencošrdinator
Janke Hiemstra
Waar houdt een rekencošrdinator zich mee bezig, wat voegt hij toe aan een school en welke specifieke vaardigheden heeft hij? JSW maakte dit voorjaar een rondje langs drie Amsterdamse scholen met een rekencošrdinator op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

16 Ontwikkelingsgericht onderwijs
Vincent Klabbers, Adri van den Brand
In de kleutergroepen van basisschool St. Odulfus in Helmond werken de leerkrachten al enige jaren ontwikkelingsgericht. Het is een wens van het team om deze aanpak ook in de rest van de school vorm te geven. Opleiders van Hogeschool De Kempel beschrijven de wensen van het team en het ontwerprepertoire dat zij hebben gebruikt om van deze wens werkelijkheid te maken.

20 Meervoudige intelligentie en cošperatief leren
Arlette Buter, Inge de Clerq
In het onderwijs moet in de 21ste eeuw veel meer de nadruk gaan liggen op communicatie en het aanleren van vaardigheden om informatie te verwerven en minder op het reproduceren van kennis. Een aanpak die gebaseerd is op de idee‘n over meervoudige intelligentie en cošperatief leren wordt beschreven.

30 Lesmateriaal over gezondheid
Kathelijne Bessems, Goof Buijs, Mariken Leurs
Hoewel kennisoverdracht een belangrijke taak is van de school, beweert geen enkele leerkracht meer dat zijn of haar beroep zich daartoe beperkt. De leerkrachten zien steeds meer de zakken chips en voorverpakte repen als vervanging van de ouderwetse boterham de school binnenkomen. Kinderen vertonen steeds vaker op jongere leeftijd ongezond gedrag en confronteren de school hiermee. Voor scholen zijn er lesmaterialen over gezondheid, maar hoe weet je welk programma geschikt is voor de eigen school?

36 Interactief rekenen
Jan de With
In het rekenonderwijs is het altijd de vraag of we het lesgeven kunnen optimaliseren om de resultaten van de kinderen te verbeteren. Bij het reken-wiskundeonderwijs is het dan wel belangrijk vast te stellen over welke resultaten we het hebben. In dit artikel wordt beschreven hoe de leerkrachtvaardigheden verschillen afhankelijk van het algemene doel van de les. Kern bij alle soorten lessen is het interactief lesgeven.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

25 Praktijk
Tjalling Brouwer
Het provincieproject.

34 Open Boek
Jos Walta
Nijntje.

40 Rekenkast
Vincent Klabbers
Meten en verhoudingen.

42 Kort

44 In Beeld
Tegelwand met kinderportretten.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Speurtocht.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek
Allochtone leerlingen.