JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (juni 2005) Nr. 10

3 Eindredactrice neemt afscheid van JSW
REDACTIE
Femia Bosman

6 Het schoolterrein als klas
DE BUITENKLAS
Kees Both
In een vorig artikel werd de betekenis van natuurervaringen voor de ontwikkeling van kinderen beschreven. Ditmaal aandacht voor de betekenis en inrichting van het schoolterrein als natuurnabij landschap voor informeel spelen en als ‘buitenklas’.

12 Leesstrategie‘n
BEGRIJPEND LEZEN
Paul Filipiak
Oude methoden voor begrijpend lezen waren, zoals bekend niet voorzien van leesinstructie. We dachten dat kinderen teksten konden begrijpen door er achteraf vragen over te beantwoorden. We leerden ze niet wat ze voor, tijdens en na het lezen konden doen om een tekst beter te begrijpen. Aandacht voor leesstrategie‘n is er tegenwoordig wel vaak, maar deze wordt vaak verwisseld met leesdoelen en kenmerken van de tekst. Een pleidooi voor overzichtelijke leesstrategie‘n.

16 Kees Boeke-school
SERIE ONDERWIJSCONCEPTEN
Madeleine Gibson
Een unieke school in zijn soort bevindt zich in het uitgestrekte natuurgebied grenzend aan de Utrechtse Heuvelrug. Het is de basisschool Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven, opgericht in 1926 door reformpedagoog Kees Boeke. De school heeft anno 2005 500 leerlingen en 45 leerkrachten, de kinderen komen uit 26 verschillende plaatsen in Nederland. In de serie onderwijsconcepten een gesprek met directeur Wip Koppen.

20 Speciaal onderwijs: grote verbeteringen bij het leren lezen
Kees Vernooy
Zwakke lezers gaan niet vooruit door ze te diagnosticeren, maar door de interventies die er plaatsvinden. Door directe instructie bij het vlot leren lezen en meer tijd aan zwakke lezers te besteden, kunnen de resultaten in het speciaal onderwijs spectaculair verbeteren. Een verslag van het LISBO-project.

32 Vroege aanpak van taalachterstand
Sylvia Peters, Judith Stoep, Willy van ElsŠcker
Kinderen met taalachterstand blijken deze achterstand op een basisschool bijna niet meer in te halen. Daarom is er de afgelopen jaren aandacht voor een vroege aanpak van taalachterstand binnen de zogenaamde voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Taalstimulering is het meest effectief wanneer deze interactief is en wanneer er sprake is van een doorgaande lijn; de Taallijn VVE voorziet daarin.


37 Ondernemen in de klas
Wilfred de Vries
De Julianaschool in ’s Heerenbroek leidt de kinderen op tot ondernemers en werknemers van de toekomst. Welke kwaliteiten hebben ondernemers en welke werknemers heeft de maatschappij straks nodig? Zaken zoals samenwerken, initiatief nemen, zelfstandig optreden, communicatie en zelfvertrouwen staan op de Julianaschool hoog in het vaandel.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

25 Index 2004-2005

29 Praktijk

Sjaak Vane
Verhalen schrijven

36 Kort

40 Rekenkast

Vincent Klabbers

Een kilo aardappelen

42 Open Boek
Jos Walta
Schoolleesplan.

44 In Beeld
Pleinfeest

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek