JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (januari 2005) Nr. 5

3 Pesten achter de schermen
REDACTIE
John Bronkhorst

6 Natuurspeelplaats
Kees Both
Het buiten spelen van kinderen wordt steeds meer tot een ‘bedreigde’ bezigheid. Dat geldt nog sterker voor spelen in en met de natuur in de woonomgeving. Met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Scholen kunnen bijdragen aan verbetering – onder andere door op het eigen terrein een natuurspeelplaats te ontwikkelen waar ook kinderen uit de buurt kunnen spelen. Een plek die ook dienst kan doen als leerlandschap voor natuureducatie.

12 Kansrijke taal
Henk Hansma
Leerkrachten mogen van hun leerlingen initiatief en verantwoordelijkheid verwachten. Als zij dit tenminste zelf ook tonen. Rode draad in het project Kansrijke Taal is het samenspel tussen leerkracht en leerlingen, waarbij leerlingen een grote stem hebben in wat ze leren. Door leerlingen voortdurend te confronteren met een uitdagend taalaanbod stelt de leerkracht de leerlingen in staat zinnige leervragen te bedenken.

18 NOT 2005
Diederik Wieman
Op 25 januari 2005 zal onderwijsminister Maria van der Hoeven de tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling openen. De beurs is met 425 exposanten en een uitgebreid congresprogramma groter dan ooit. We spraken met projectmanager Emanuel von Bšnninghousen over de NOT 2005 als inspiratiebron voor het onderwijsveld.

20 ‘Iederwijs’ nader beschouwd
Jo Nelissen
De Nederlandse leraar is onlangs verrast met enkele nieuwe en opmerkelijke denkbeelden. De bedenkers daarvan tooien zich met de naam Iederwijs. De vraag is of Iederwijs, een onderwijsfilosofie waarin het kind zeer centraal wordt gesteld, het ei van Columbus is op het gebied van onderwijs na Montessori, Steiner, Freinet, Petersen e.a.

28 Dyslexie
Frank Jacobs
Gesteld wordt dat vroegtijdig signaleren van dyslexie essentieel is voor de ontwikkeling van een kind. Vader Frank Jacobs met twee dyslectische kinderen onderbouwt in dit artikel deze uitspraak.

36 Beeldende geschiedenis
Frank Koelewijn
Geschiedenis is bij basisschoolleerlingen niet bepaald favoriet. ‘Saai!’ en ‘Wat heb ik eraan?’ zijn veelgehoorde commentaren. Dat kan anders, menen hoofdauteur Ferry Siemensma en illustrator Teun Berserik van de nieuwe methode ‘Tijdstip’. Een gesprek over de kracht van beelden en verhalen.

40 Nogmaals: het nieuwe leren
Hanneke Lokhoff
JSW december was geheel gewijd aan het nieuwe leren. Hierin werd o.a. het opnieuw indelen en inrichten van de lokalen van de Romeroschool in Oud-Heusden beschreven. Directeur Hanneke Lokhoff doet verslag wat er allemaal gebeurde voordat de muren tussen de lokalen gesloopt werden.

RUBRIEKEN

16 www.jsw

Magda Bruin
Estafette Interactief

24 Kort

25 Praktijk
Jarise Kaskens
Rekenspelletjes

32 Rekenkast
Vincent Klabbers
De Straat van Tien

38 Open Boek
Jos Walta
Voorlezen

44 In Beeld
Aanpassingen in de klas

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Schatkist

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek