JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (februari 2005) Nr. 6

3 Samen scholen en opvoeden
REDACTIE
Jarise Kaskens

4 Klassenkas
Jimke Nicolai
Scholen hebben vandaag de dag minder te besteden dan ze graag zouden willen (en soms zelfs minder dan ze echt nodig hebben), maar het tekort aan belangrijke middelen en materialen zoals in de eerste helft van de vorige eeuw bestaat niet meer. Toch blijft een klassenkas voor iedere groep heel zinvol. De achterliggende maatschappijvisie en de pedagogisch-didactische doelstellingen zijn actueler dan ooit.

12 Leesbevordering
Tonny Vlamings, Ton van Asperen
Op basisschool De Duizendpoot in Den Bosch heeft leesbevordering een duidelijke plaats gekregen. Een belangrijke inspiratiebron daarbij is het leesbevorderingsproject Fantasia. In dit artikel wordt beschreven hoe De Duizendpoot werkt met allerlei activiteiten, waardoor lezen niet alleen een aparte activiteit is, maar functioneel ingebed wordt binnen het onderwijs.

16 Jan Steen
Martijn Weesing, Judith van Oers

Basisschool De Achthoek in Amsterdam is een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Daar is het belangrijk dat de kinderen meedoen aan gezamenlijke sociaal-culturele activiteiten en daaraan hun eigen bijdrage kunnen leveren. Een goed voorbeeld daarvan is het kunstproject Jan Steen, waarbij het schilderij De Dorpsschool door de kinderen in scne werd gezet.

18 Zeer Moeilijk Lerende kinderen ook adaptief
Trijntje de Wit-Gosker
De Obadjaschool in Zwolle is een van de eerste ZML-scholen die begonnen is met een teamgerichte nascholing om het onderwijs adaptiever te maken. In het team werd er aan gewerkt dat de leerlingen meer vat krijgen op hun eigen leerproces. Na vier jaar training ziet de school er heel anders uit. Een beschrijving.

22 Geef me de vijf
Janke Hiemstra
Op basisschool De Klokbeker in Ermelo is dit schooljaar poppenspeler AndrŽ Verhagen op bezoek geweest. De poppenspeler verzorgde poppenkastvoorstellingen waarbij de kinderen zelf vijf gedragsregels voor de school vaststelden. Ook leerde hij hoe kinderen van de bovenbouw zelf poppenkastvoorstellingen gaan geven rond deze regels.

29 Woorden leren in het SBO
Fenne van de Rhoer, Anne Vermeer
Onthouden leerlingen woorden zoals eb of getij als je ze hebt aangeboden in een thema met woorden zoals schepje, emmer, zand, zee, vloed en duin, of onthouden ze eb of getij beter als je ook de hi‘rarchische relatie tussen die twee woorden uitlegt? Eigenlijk weten we het niet. Onderzoekers Fenne van de Rhoer en Anne Vermeer gingen in het SBO op onderzoek.

32 Amsterdams taalbeleid
Madeleine Gibson
Onlangs vond in de Amsterdamse Meervaart de ‘Startconferentie Taalbeleid’ plaats. Hier kregen de gemeente van Amsterdam en Amsterdamse scholen de kans om elkaar op het gebied van taalbeleid te inspireren. JSW bezocht een aantal workshops.

RUBRIEKEN

10 www.jsw
Novoskript

25 Praktijk
Johan Bosma
Reflecteren met kinderen.

36 Rekenkast
Vincent Klabbers
Breuken

41 Kort

42 Open Boek
Jos Walta

44 In Beeld
Technisch vernuft.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Veilig leren lezen Maan-versie 2.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek