JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (december 2004) Nr. 4

Thema: HET NIEUWE LEREN

3 Oud en Nieuw
VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 Interview Luc Stevens
THEMA
Tjalling Brouwer, Johan Bosma
Het is de eerste dag van de herfstvakantie als we de oprijlaan van het prachtige landgoed ‘de Horst’ in Driebergen oprijden. We hebben een afspraak met Luc Stevens, emiritus hoogleraar orthopedagogiek. Met hem willen we spreken over het nieuwe leren. We weten dat hij hierover uitgesproken opvattingen heeft.

11 Driehoeken van het Nieuwe Leren
THEMA
Hans F. van Aalst, Jozef J.M. Kok
Het nieuwe leren is een verzamelwoord voor allerlei initiatieven om leren van mensen te verbeteren en te veranderen. Velen vinden het een hype die door gebrek aan scherpte weinig te bieden heeft. Maar dat is misschien een misverstand.

16 Leerfabriek
Tjalling Brouwer, Henk Karsmakers
De pedagoog Freinet vergeleek de school eens met een viskom. Een eeuw later heeft ons huidig onderwijssysteem nog steeds een hoog viskomgehalte. In dit artikel wordt de Leerfabriek beschreven, een begeleidingsaanpak waarbij leerkrachten hun onderwijs herontwerpen.

20 De Kantelkaart
THEMA
Els Snels
Het nieuwe leren kent geen eenduidige invulling. Ieder voor zich heeft eigen onderwijsbehoeften, een eigen beeld van goed onderwijs en eigen invalshoeken op basis waarvan men het onderwijs wil vormgeven. De Kantelkaart biedt aanknopingspunten om vanuit vier invalshoeken met het nieuwe leren aan de slag te gaan.

22 E-learning
THEMA
Truus Even, John Bronkhorst
Goed voorbeeld doet goed volgen… Daarom willen Pabo’s graag zoveel mogelijk studenten stage laten lopen op inspirerende en vernieuwende scholen. Maar er zijn te weinig scholen waar deze voorbeelden live te zien zijn. Een groeiend aantal Pabo’s maakt gebruik van e-learning om de praktijk dichterbij te brengen.

25 Wittering.nl, Rosmalen
Piet Derikx
Met ingang van schooljaar 2004-2005 is Wittering.nl van start gegaan. Er zijn geen klassen, maar vier units die verdeeld zijn in pedagogische eenheden of basisgroepen die ’s ochtends alleen bij elkaar komen om het werk in de verschillende ruimten te verdelen.

28 De Klaverweide, Almere
Herman Kolthof
Op basisschool De Klaverweide wordt sinds februari 2004 gewerkt met het concept van natuurlijk leren. Een bestaande basisschool is getransformeerd van een ‘gewone’ school naar een school waar kinderen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen ontwikkeling. een korte, daadkrachtige omwenteling van een krap jaar waaraan kinderen, ouders en leerkrachten actief hebben deelgenomen.

32 De Hoogakker, Nuland
Miranda de Graauw, Cynthia Ottens
In schooljaar 2003/2004 nodigde de Pabo Den Bosch tien scholen uit voor een ‘pilot’ met als titel ‘leerarrangementen’. De Hoogakker deed hieraan mee en is aan de slag gegaan met het concept ontdekkend leren. Een verslag van twee leerkrachten.

35 Hof ter Weide, Utrecht
Judith van der Lee, Irene Engelman
Op een van de grootste Vinex-locaties, het Utrechts Leidsche Rijn, startte augustus 2003 basisschool Hof ter Weide met 6 leerlingen. Een mooie gelegenheid om met een nieuw onderwijsconcept te gaan werken.

38 SBO De Piramide, Arnhem
Ied Nova
Op SBO De Piramide kreeg men steeds meer het gevoel dat deze speciale basisschool niet speciaal genoeg was voor de kinderen. Men besloot het traditionele onderwijssysteem te doorbreken en te gaan werken met leerwerkplaatsen of ateliers.

42 Arentheem College, Arnhem
THEMA
Frits Roelofs
Het nieuwe leren is niet alleen iets van het basisonderwijs, maar ook van het voortgezet onderwijs. Op een VWO-school worden de idee‘n van het nieuwe leren toegepast voor gymnasiasten om het onderwijs meer van henzelf te laten zijn.

RUBRIEKEN

43 Praktijk
Suzanne van der Schenk

46 Open boek
Jos Walta
Succes boeken

48 Van de stapel
Bianca Pannekoek