JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (april 2005) Nr. 8

3 Balans in het onderwijs
REDACTIE
Geert Peeters

6 Daltononderwijs
SERIE ONDERWIJSCONCEPTEN
Hans Wolthuis e.a.
Wanneer ben je een goede Daltonleerkracht, wanneer een goede Daltonschool? Op de Pabo van Saxion Hogeschool IJselland in Deventer werd vorig jaar een vernieuwde opleiding voor Daltonleerkrachten opgezet. Voor deze opleiding werd een kader ontwikkeld voor de Daltonbeweging.

10 Leerzame vragen
Ad Bok
Bij de Pabo van Breda, Hogeschool Avans, werkt een groep studenten en jonge leraren aan de competentie ‘de leerkracht als educatief ontwerper’. Het ontwerpen van zogenoemde leerzame vragen kwam hierbij ook aan de orde. Wanneer is een vraag leerzaam en hoe ontwerp je zelf een leerzame vraag?

16 Handschriften
Martin Keulen
Over het algemeen valt op dat we een vrij negatief beeld hebben van de schrijfvaardigheid van kinderen en van de eigen schrijfsels die we op papier zetten. Niet alleen op een verjaardagsfeestje komen handschriften ter sprake, maar ook in discussies over opleiding en onderwijsinnovaties. Daarom deed het Cito een onderzoek naar de handschriftkwaliteit.

22 Veilig internetten
Madeleine Gibson
Wat voeren kinderen op het internet uit? Ze surfen, ze mailen en ze chatten. Maar wie of wat ze in dit avontuur precies tegenkomen, weten de meeste volwassenen niet. Een gesprek met de Stichting De Kinderconsument.

28 Klokkijken in het SBO
Nina Boswinkel, Parul Slegers
In iedere klas zijn er kinderen te vinden die het klokkijken maar niet onder de knie krijgen. Soms komt dat doordat het kind het nut er niet van inziet. En voor kinderen zijn er eigenlijk ook niet zo veel situaties aan te wijzen waarin het exact kunnen klokkijken noodzakelijk is.

34 Leestraining in groep 3
Martine Gijsel, Anna Bosman
Over hoe een training bij leesproblemen eruit moet zien, verschillen de meningen. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft daarom een onderzoek gedaan naar het effect van een betekenisrijke context in een leestraining voor groep 3. Hiervoor is een computerprogramma onder de naam AB-lees-CD ontworpen.

40 Engels
Dat Engels in het basisonderwijs een uiterst magere score haalt, is om diverse redenen betreurenswaardig. Op de eerste plaats omdat kinderen in de basisschoolleeftijd een nieuwe taal nog redelijk gemakkelijk kunnen aanleren, maar ze hebben er ook veel plezier in om met Engels aan de slag te gaan. Een goede methode biedt ondersteuning.

RUBRIEKEN

14 www.jsw

25 Praktijk
John Bronkhorst
Maak zelf een pratend prentenboek.

32 Rekenkast
Vincent Klabbers
Verhoudingen

37 Kort

38 Open Boek
Jos Walta
Boekenkring

44 In Beeld
Creaweek

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Tijdstip

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek