JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 88 (september 2003) Nr. 1

3 ‘Wij gaan weer naar school’
Tjalling Brouwer (redactievoorzitter)

6 Jenaplanonderwijs

John Bronkhorst
De redactie van JSW sprak met een kleinzoon van Peter Petersen, Tilman Petersen. Zijn visie op het huidige onderwijs en hoe nog steeds de jenaplanprincipes actueel zijn. Een interview.

12 Kinderboekenweek 2003
Jos Walta
Een bespreking van de bekroonde boeken van de Griffeljury, de Penseeljury en de Kinderjury. Welke van deze boeken verdienen een plaats in de school- of klassenbibliotheek en hoe kunnen ze worden ingezet om de leesbeleving verder te ontwikkelen?

16 Het rugzakje in de praktijk
Frank Lubeek
Per 1 augustus is de wet Leerling Gebonden Financiering ingegaan, ook wel bekend als het ‘rugzakje’. Wat betekent dit voor basisscholen en hoe te handelen bij aanmelding van een kind met een handicap?

20 JSW-boek Meesterverteller
Jos Walta
Vertellen in de klas. Wie herinnert zich niet de juf of meester die zo goed kon vertellen. Een prentenboek navertellen, waarbij met beweging en expressie een verhaal levensecht wordt. Handreikingen worden in dit JSW-boek gegeven om met spelend vertellen een mooi verhaal kracht bij te zetten.

29 Twee keer per jaar een ouderpanel
Arie van Rooijen
Wat leeft er bij ouders en hoe komen we hier achter? Naast de medezeggenschapsraad die zich bezighoudt met beleidszaken en de ouderraad die zich met praktische zaken bezighoudt, zijn er scholen die ervaringen hebben met een ouderpanel. Dat wordt doorgaans door de ouderraad georganiseerd om rechtstreeks in gesprek te komen met wisselende groepen ouders.

36 Engelse lessen in China
Madeleine Gibson
Een verslag van Madeleine Gibson die drie maanden Engelse lessen gaf op een Chinese school. Cultuurverschillen kregen de overhand in de lessen, de bewegingsvrijheid van haar als docent werden beperkt, maar deze ervaring had ze niet willen missen.

RUBRIEKEN

10 www.jsw-online
Magda Bruin

24 Krijtdampen
Rob van Bree

25 Praktijkbijdrage
Gemma de Bruijn

34 Dagboek
Vincent Klabbers

39 Kort

42 Open Boek

Jos Walta

44 In Beeld
Madeleine Gibson

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek