JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 88 (oktober 2003) Nr. 2

3 Vierdaagse schoolweek?
VAN DE REDACTIE

6 Hoofdrekenen in groep 6
Kees Buijs
Op welke wijze kunnen zwakkere leerlingen inzicht in hoofdrekenen verwerven? Als leerkrachten overzicht over de hele leerlijn hebben, kunnen ze een paar stappen teruggaan in die leerlijn waardoor de zwakkere leerlingen alsnog het benodigde inzicht krijgen. De TAL-leerlijn “Hele Getallen Bovenbouw” biedt een didactisch referentiekader. Een rekenvoorbeeld.

14 JSW-boek Speurtochten naar vroeger
Pieter Mols
Cultureel erfgoed heeft vaak nog een stoffig imago. Duffe musea met allerlei voorwerpen die vroeger werden gebruikt en waar je nu niets meer mee kunt doen. De leerkracht die alle moeite moet doen om de aandacht van de kinderen bij het verhaal van de gids te houden. Hoe je met erfgoed op een andere manier kunt werken, wordt beschreven in JSW-boek 32 “Speurtochten naar vroeger”. Een boekje met praktische mogelijkheden rondom landschap, musea, monumenten, verhalen en gebruiken waarbij de kinderen op een verrassende wijze tot eigen interpretaties komen.

17 Spraak- en taalontwikkeling signaleren
Georgette Scholten-van Dasselaar
Waar kun je als leerkracht naar kijken als je het gevoel hebt dat een bepaald kind zich moeizaam uitdrukt of als instructies nauwelijks opgevolgd worden? De auteur geeft aanwijzingen hoe je kunt signaleren of een kind achterblijft in zijn spraak- en taalontwikkeling en praktische tips hoe dan verder te handelen.

20 Voortgang in geletterdheid
Sylvia Peters, Akke de Blauw, Regine van het Zandt, Mienke Droop
Om gegevens over leerlingen te verzamelen worden in de regel toetsen afgenomen, maar daarnaast kun je ook op een informele manier de ontwikkeling van kinderen volgen. Toepassing van een combinatie van beide soorten procedures geeft een goed beeld van de taalontwikkeling en een daarop afgestemde instructie. De tussendoelen beginnende geletterdheid bieden hierbij houvast.

29 Nieuw schoolmodel in Almere
Els Jelierse
OBS De Achtbaan werkt als enige school in Nederland met het Zuiderzeemodel. De kinderen hebben ’s morgens les van hun eigen leerkracht en ’s middags werken de kinderen zelfstandig in kleine combinatiegroepjes —f ze schrijven zich in voor een workshop Engels, gymnastiek, dansen of schaken, —f ze kiezen om te werken aan hun eigen leerdoelen. De kinderen hebben allemaal een eigen coach. Een interview met directeur Arnie Schuil.

34 Lesgeven in S‰o Paulo
Rianne van Kuil
Wonen en werken in het buitenland. Al eeuwen doen Nederlanders dit. De laatste decennia worden er ook steeds meer mensen vanuit multinationals uitgezonden, met het hele gezin. Naar welke school gaan de kinderen dan? In veel landen is er een Nederlandse school, met Nederlandse leerkrachten en Nederlandse methoden. Een gesprek met Frans en Jeannette Vos van de Koningin Julianaschool in S‰o Paulo, Brazili‘.

RUBRIEKEN

12 www.jsw-online

Magda Bruin

25 Praktijkbijdrage

Johan Bosma, Frits Prior
Werken met spiegels.

32 Dagboek
Vincent Klabbers

37 Krijtdampen
Rob van Bree
Regels van klasse

38 Kort


40 Open Boek
Jos Walta
Prentenboeken

44 In Beeld

WetenWeek: het slimste uitje van het jaar

46 Gereedschap

Joop Stoeldraijer
Hoogbegaafdheid

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek