JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 88 (mei 2004) Nr. 9

3 Mannen sterven langzaam uit…
VAN DE REDACTIE
John Bronkhorst

6 Woordenschat
Madeleine Gibson
Een goede kennis van de Nederlandse taal is direct verbonden met een goede kennis van woorden, met woordenschat. Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft geven woordenschattrainingen aan leerkrachten van basisscholen, zodat leerkrachten in hun lessen handvatten hebben om te kunnen werken aan een systematische woordschatopbouw. JSW bezocht twee onderwijskansenscholen die de training volgen: de Driesprong in Eindhvoen en de Slootermeerschool in Amsterdam.

12 Het nieuwe leren in Ecuador
Anneke Elenbaas, Ria de Graaf
Anneke Elenbaas en Ria de Graaf maakten een studiereis naar Ecuador. Daar brachten zij een week door in de Pestalozzi van Mauricio en Rebeca Wild. In de Pesta ontdekten zij goede voorbeelden van het nieuwe leren.

18 Breuken en verhoudingen in de bovenbouw
Ronald Keijzer
Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten worden algemeen gerekend tot de moeilijkste onderwerpen van de basisschool. Het is een complex gebied vanwege de grote abstractie en de samenhang en verwevenheid van de materie. Het TAL-project is bezig ook voor deze bovenbouwonderwerpen de tussendoelen en leerlijnen te beschrijven. Alvast een voorproefje.

27 Ontwikkelingsgericht onderwijs: thema film
Patricia Thomas
Leerkracht Patricia Thomas van de Lambertusschool in Vessem doet verslag van het thema ‘De film’ dat zij in haar groep uitvoerde. Een script werd gemaakt op basis van het prentenboek Over een kleine mol die wilde weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Naast het spelen kwam ook de techniek en de film aan bod. Hoe maak je eigenlijk een film en wat komt er allemaal bij kijken als je filmster bent? De kinderen bedachten het allemaal zelf.

32 Mondiale bewustwording: Festival Mundial
Caecilia Peski en Alex van Zundert
In Tilburg vindt jaarlijks het Festival Mundial plaats. Het festival heeft een intercultureel karakter en legt nadruk op mondiale bewustwording. Voor scholen wordt door de werkgroep Mundial-Novib in de klas jaarlijks een lespakket met verhalen en informatie ontwikkeld, waarbij ŽŽn land wordt uitgekozen. Door ontmoeting en dialoog kan vervolgens begrip en respect ontstaan.

40 Mediteren om geweld te voorkomen
Janke Hiemstra
Op basisschool De Fontein in Lelystad mediteren de kinderen twee keer per dag. Dit leidt tot een rustiger sfeer op school en minder agressie. Directeur Sjoerd Vos legt uit wat de gedachten zijn achter Transcendente Meditatie en hoe de kinderen vanaf hun vierde jaar hierover instructie krijgen. Een interview.

RUBRIEKEN

10 www.jsw-online
Magda Bruin

17 Krijtdampen
Rob van Bree
Te gast.

23 Praktijkbijdrage
Geert Peters
Waarden.

30 Kort

36 Dagboek
Vincent Klabbers
AVI Vooruit

38 Open Boek
Jos Walta

44 In beeld
Dirk-Jan Gjeltema

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Leeshuis beginnend lezen groep 1/2

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek