JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 88 (maart 2004) Nr. 7

3 Zijn en hebben
VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 Kinderen maken websites
Magda Bruin
Uit onderzoek blijkt dat kinderen andere dingen doen op internet dan leerkrachten belangrijk vinden. Leerkrachten vinden het belangrijk dat kinderen informatie opzoeken op internet. Kinderen vinden internet alleen leuk als je er een ander kunt ontmoeten om online games mee te spelen, of berichten kunt versturen en mee kunt doen aan polls. Zelf een website maken en onderhouden past in het concept van het nieuwe leren.

14 In gesprek met ouders
SjaakVane
Niet altijd gemakkelijk: die mondige ouders van nu. Ze stellen lastige vragen op de info-avond, klagen over de benadering van hun ‘oogappeltje’ en spreken je aan op de verkeerde momenten. De auteur geeft tips voor het voeren van gesprekken.

20 Leeractiviteiten in de omgeving van de school
Jan Veen en Nelly Lemmens
Kinderen doen in hun schoolomgeving veel indrukken op. Toch is de omgeving binnen het onderwijs misschien wel de meest onderschatte bron voor concrete leeractiviteiten gebleven. Kinderen kunnen zelfstandig waarnemingen doen en proberen antwoorden te vinden op vragen die zijzelf geformuleerd hebben.

32 Aanvankelijk lezen zonder franje
Frans Weeber
‘Leerkrachten die kinderen leren lezen, moeten op de eerste plaats veel afleren. Het leren lezen is de laatste jaren voorzien van veel franje die eigenlijk niets met leren lezen heeft te maken, zoals knippen, plakken en liedjes zingen’, aldus Karin van de Mortel, schoolbegeleider. Een gesprek naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe leesmethode ‘Leeshuis’.

35 Ambulante begeleiding
Frank Lubeek
Ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte hebben met de invoering van de wet Leerling Gebonden Financiering, kortweg het Rugzakje, het recht gekregen op keuzevrijheid van onderwijs. Van scholen wordt verwacht dat ze positief beleid ontwikkelen voor de integratie van een gehandicapte leerling. Bij plaatsing van een gehandicapt kind kan de school beschikken over extra voorzieningen, waaronder ambulante begeleiding. Wat betekent ambulante begeleiding eigenlijk voor een school?

42 Politiek: ook voor kinderen
Bas Meijer
Kinderen en politiek. Het lijken twee totaal verschillende werelden. ‘De Nationale Kinderkrant’ bestrijdt de visie dat kinderen zich niet interesseren in politiek en komt met een nieuw initiatief: De Kamer van de Toekomst. Hoe kinderen toch invloed kunnen uitoefenen in Den Haag.

RUBRIEKEN

12 www.jsw-online
Magda Bruin

18 Krijtdampen
Erik ten Have
Pesten in heden en verleden.

25 Praktijkbijdrage
Thea van Mierlo
Knutselen binnen thema’s.

29 Kort

30 Open Boek
Jos Walta
Wereldorientatie in de 21ste eeuw.

40 Dagboek
Vincent Klabbers
Wat zetten we op het rapport?

44 In beeld
De school verhuist.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Taal actief, versie 3.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek