JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 88 (juni 2004) Nr. 10

3 Je vais ˆ l’Žcole
VAN DE REDACTIE
Jarise Kaskens

6 Geleidelijk woordjes leren
Marianne Verhallen, Dirkje van den Nulft
Wat is dat eigenlijk: woordjes leren… Het is belangrijk nader bij deze vraag stil te staan. Kinderen krijgen elke dag woorden aangeboden en als leerkracht moet je na een tijdje controleren of de leerlingen de nieuwe woordjes daadwerkelijk geleerd hebben. Maar wat versta je dan onder ‘een woord kennen’?

12 Realistisch rekenen in het S(B)O
Nina Boswinkel, Frans Moerlands
Op het gebied van rekenen hebben ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden. De meeste reguliere basisscholen maken tegenwoordig gebruik van realistische rekenmethoden en op scholen voor speciaal (basis)onderwijs is men nog bezig met het maken van die omslag. Het Freudenthal Instituut ontwikkelde in het project Speciaal Rekenen materiaal voor het speciaal onderwijs. Verslag van de eerste ervaringen binnen het project Speciaal Rekenen en een kennismaking met de eerste producten die dit najaar verschijnen.

16 Iederwijs-school Soest
Iris Dijkstra
Basisschool De Ruimte in Soest is een Iederwijs-school. Dit is een particuliere school die door ouders wordt gerund. Op Iederwijs-scholen mogen kinderen doen wat ze willen. Er zijn geen vakken en geen klassen, geen toetsen en geen rapporten. JSW sprak met Peter Hartkamp, medeoprichter van Iederwijs Soest.

20 Bewegen en gezond eten
Inger Stokkink
Op basisschool Het Palet Noord in Amstelveen werd het project ‘Kidsfeest on the move’ georganiseerd. Kinderen van groep 6 leren over gezond eten, gezonde beweging en de wisselwerking tussen die twee. Ze proberen uit welke sport ze leuk vinden en volgen voedingslessen. Een op de acht kinderen in Nederland is te zwaar en daar wil de school bij haar leerlingen wat aan doen. Een bezoekje aan de gezonde school.

33 Waarden en normen
Caroline van der Veeken
Waarden en normen houden de gemoederen al een tijdje bezig, maar wat bedoelen we er precies mee? Veiligheid, respect, leefbaarheid en medemenselijkheid komt in het gedrang. Wat kan het onderwijs daar aan bijdragen?

39 Leerkrachten in het speciaal onderwijs
Trijntje de Wit
Zijn ze echt zo anders, die leerkrachten in het speciaal onderwijs? Op welke punten verschillen hun sociale competenties? In wezen is er geen verschil, maar ze worden anders toegepast. Aspecten zoals interacties met de leerling, met de groep, met de ouders en met collega’s worden besproken.

RUBRIEKEN

10 www.jsw-online
Magda Bruin

19 Krijtdampen
John Mulders
Instructie, instructie, instructie.

24 Kort

25 Index 2003-2004

29 Praktijkbijdrage
Johan Bosma
Ondernemen in de klas

36 Dagboek
Vincent Klabbers
Professionaliseren doe je zelf

42 Open Boek
Jos Walta
Interactief werken

44 In beeld
Een levend biologieboek

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Taaljournaal

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek
Woordenschat