JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 88 (januari 2004) Nr. 5

3 Leren doe je ook op school
VAN DE REDACTIE
Johan Bosma

6 Software in de onderbouw
Wies Putman, Jarise Kaskens
Binnen thematisch onderwijs is software goed te gebruiken om de taalontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. Ook software voor de thuismarkt is daarvoor heel geschikt omdat die aantrekkelijk is en een goede aanvulling kan vormen op een thema. De leerkracht begeleidt de kinderen tijdens het werken, stelt vragen en geeft aanvullende opdrachten.

13 Het nieuws in de klas
Bert Groenewoud, Juliette Walma van der Molen
Hoewel het nieuws op radio en tv voor een volwassen publiek is gemaakt, volgen ook kinderen dit nieuws. En meer dan de meeste opvoeders denken. Leerkrachten kunnen regelmatig, zeker bij gevoelige onderwerpen, samen met de kinderen naar het nieuws kijken en kinderen hun mening laten verwoorden of hun verhaal vertellen.

20 Aanvankelijk lezen
TAAL-LEESONDERWIJS IN GROEP 3
Marijke Bouwhuis
Kinderen die goed zijn in begrijpend luisteren kunnen daarvan veel steun ondervinden bij het technisch en begrijpend lezen. Begrijpend luisteren zou daarom als routine in groep 3 eigenlijk moeten worden aangeleerd. Ook het taal-leesonderwijs profiteert van luistervaardigheden.

29 Interactieve taal
Madeleine Gibson
De tentoonstelling Taaltrotters reist door Nederland en Vlaanderen. Het is een project over meertaligheid voor kinderen van 10-14 jaar. JSW bezocht de tentoonstelling waarin de bezoekers zelf een rol spelen in het interactieve beeldverhaal. Een verslag.

34 Pluimpjes geven
Ward van de Vijver
In vrijwel elke les plaatsen leerkrachten opmerkingen waarmee zij leerlingen willen stimuleren. Positieve feedback is daarbij succesvoller dan negatieve. Tips voor het effectief complimenten geven.

40 Zelfontdekkend leren: spelletjes spelen.
Annelies Mekel
Door een spel te spelen waarbij de regels vooraf niet duidelijk zijn afgesproken, kan een leerkracht meer informatie over kinderen krijgen. Door de interactie tussen de kinderen onderling en met de leerkracht doen kinderen zelf onderzoek, leren problemen op te lossen en doen eigen ontdekkingen.

RUBRIEKEN

17 Kort


18 www.jsw-online
Magda Bruin

24 Krijtdampen
Rob van Bree
Duidelijkheid.

25 Praktijkbijdrage
Ari‘nne Karlietis, Susanne van Soest
Vier, drie, twee, ŽŽn… zing maar mee!

32 Dagboek
Vincent Klabbers
Taken voor zelfstandig werken en leren.

38 Open Boek
Jos Walta
Leesbiografie

44 In Beeld
Koken in het Hilton

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Detective Denkwerk en Taalmeesters

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek