JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 88 (februari 2004) Nr. 6

3 Idealen zijn van alle tijden
VAN DE REDACTIE
Jarise Kaskens

6 De interactieve schoolkrant
Jan Haarink, John Bronkhorst
De computer heeft ervoor gezorgd dat kinderen, meer dan vroeger, aan het schrijven zijn geslagen. Mail, chatbox, nieuwsgroep en andere ICT-schrijfomgevingen hebben voor veel kinderen geen geheimen. Hoe kun je deze rijke mogelijkheid tot levend taalonderwijs een plaats geven in modern taalonderwijs?

14 De natuur in
Janneke Werneke
Wie educatief materiaal over natuur en milieu zoekt, heeft een ruime keus voorhanden. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel iets over: van lespakketten over water, educatieve bomenwandelingen en vlindertentoonstellingen tot werkboeken over kleine beestjes, milieuspeelfilms en slakkenspellen. Een voorbeeld over water en oever.

18 Experiment met de 9-jarige basisschool
Frans van den Hemel
Op de Timotheusschool in Amsterdam-West is nu ŽŽn jaar ervaring met een vierjarig experiment, waarbij de kinderen 4 jaar doen over groep 3, 4 en 5. Verslag van de resultaten na ŽŽn jaar.

22 Met een handicap op de basisschool
Trijntje de Wit-Gosker
Veel mensen zijn de mening toegedaan dat het goed is kinderen met een handicap zo gewoon mogelijk op te voeden. Hoe komt het dan dat ge•ntegreerd onderwijs zo moeilijk te realiseren is? Veel scholen blijken nog niet in staat om leerlingen met een handicap op te vangen. Ligt dat aan de procedures, het gebrek aan middelen of zijn er diepere oorzaken aan te wijzen?

28 ICT en tweede-taalverwerving
Sylvia Bacchini, Yvonne van Rijk
Nu de voor- en vroegschoolse educatie in de belangstelling staat, is ook de vraag naar goede software voor jonge kinderen toegenomen. Maar wat is goede software? De criteria op een rijtje.

34 Videointeractiebegeleiding
Marijke Reith
Door middel van videointeractiebegeleiding kan de instructie aan leerlingen worden verbeterd. Vragen van leerkrachten over afstemmingsstrategie kunnen worden beantwoord met behulp van videobeelden. Door het maken van microanalyses van de beelden wordt inzichtelijk hoe de interactie tussen leerkracht en leerling verloopt.

RUBRIEKEN

12 www.jsw-online
Magda Bruin

17 Krijtdampen
Rob van Bree
All children are equal?

25 Praktijkbijdrage
Diana Koornstra
Met elkaar omgaan kun je leren.

32 Open Boek
Jos Walta
Vrijlezen in groep 3.

40 Dagboek
Vincent Klabbers
Leraar basisonderwijs.

43 Kort

44 In beeld
Wietske Couperus
Dieren in de kunst.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Leesparade.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek