JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 88 (april 2004) Nr. 8

De nummering van het aprilnummer van JSW in het tijdschrift is per abuis Nr. 7. Dit moet zijn Nr. 8.

3 Omgaan met verschillen

VAN DE REDACTIE
Geert Peeters

6 Lezen omdat het leuk is
Willy van ElsŠcker
Op de Shri Vishnu-school in Den Haag zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met het verbeteren van met name taal, lezen en woordenschat. Als alternatief voor het technisch lezen in niveaugroepen heeft de school gekozen voor Motiverend Zelfstandig Lezen. De school doet verslag van de bevindingen.

16 Hanteren van gedragsproblemen
Wietske Couperus
In februari werd de conferentie ‘Omgaan met moeilijk gedrag’ georganiseerd. Massaal kwamen leerkrachten naar Amsterdam om deze conferentie bij te wonen om vaardiger te worden in het hanteren van gedragsproblemen op school. Een verslag.

20 Begaafdenproblematiek
Jo Nelissen
Naast alle probleemkinderen worden vaak ook de hoogbegaafde kinderen genoemd die vragen om extra begeleiding. Begaafdheid hoort niet thuis in het rijtje dyslexie, faalangst, dyscalculie, dyspraxie, autisme en ADHD. Wie heeft er immers last van snel een probleem op te kunnen lossen, gemakkelijk te kunnen leren, te beschikken over een uitstekend geheugen? Jo Nelissen bespreekt het boek ‘Testen van hoogbegaafde kinderen’ waarin uitgebreid wordt ingegaan hoe begaafde kinderen kunnen worden begeleid.

29 Muziek als antistressmiddel
Marianne Wiersema
Wat doen we met kinderen die maar niet stil kunnen zitten? Kinderen die vaak meer aandacht hebben voor hun klasgenootjes dan voor de lesstof? Vitamine M zou wel eens een probaat middel kunnen zijn om deze kinderen bij de les te houden. Muziek als antistressmiddel en uitlaatklep.

34 Rekenen voor Koning Leopold
Judith Wintermans
Groep 3 van basisschool Beisterveld kreeg zes weken lang iedere maandag een brief van Koning Leopold. De kinderen losten de problemen van de radeloze koning op door het maken van plattegronden, bouwtekeningen en opteltabellen. Een voorbeeld van betekenisvolle reken-wiskundeactiviteiten.

40 Een voorstelling vol gevoelens
Elou•se de Beer
De voorstelling Kriebeltje die al op veel basisscholen is opgevoerd stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De theatershow en workshop voor leerkrachten gaat over pesten, boos zijn, verdrietig zijn en ook over blij zijn en lief zijn. Een voorstelling vol gevoelens.

RUBRIEKEN

13 Krijtdampen
Rob van Bree
Omgekeerde wereld.

14 www.jsw-online
Magda Bruin

25 Praktijkbijdrage
Tjalling Brouwer
Zaakvaklessen verrijken door informatie te verdelen!

32 Dagboek
Vincent Klabbers
Verstand van gevoel.

38 Open Boek
Jos Walta

43 Kort

45 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Leeshuis Beginnend lezen voor groep 3

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek