JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (september 2002) Nr. 1

6 Kinderboekenweek
Jos Walta
Op woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek en veel basisscholen grijpen deze week aan om zinvolle activiteiten op het gebied van leesbeleving te organiseren. De voorbereidingen in drie stappen.

12 Wetenschappelijke ontwikkelingen over aanvankelijk lezen
Kees Vernooy
In de periode 1995-2000 is er veel leesonderzoek geweest en dat leverde inzichten op die voor het leren lezen van alle leerlingen van belang zijn. Kees Vernooy beschrijft de uitkomsten en geeft aanwij zingen voor de praktijk.

18 Nieuwe kansen na een slechte IST-beoordeling (Integraal School Toezicht)

Els Jelierse
Basisschool De Springplank in Den Bosch vatte een slechte IST-beoordeling op als een kans het roer op school drastisch om te gooien. Een gesprek met interim-directeur Piet Gorter over het actieplan en de veranderingen die in gang zijn gezet.

27 Lezen en schrijven in groep 1-3

Marieke Tomesen en Margareth van Kleef
Samen praten en nadenken over boeken en teksten is belangrijk in de periode die voorafgaat aan de leesinstructie in groep 3. Kinderen leren daardoor begrijpen wat de functies zijn van lezen en schrijven in het leven van alledag. Een illustratie uit de praktijk.

34 Personeelsbeleid op school
Renate Schenk
Om de professionele ontwikkeling van medewerkers in het onderwijs te stimuleren, werkt iedereen in de toekomst aan een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit bevat een concrete beschrijving van resultaten die een medewerker moet bereiken, maar ook welke competenties nodig zijn om die resultaten te kunnen bereiken.

RUBRIEKEN
10 www.jsw-online
23 Praktijkbijdrage
31 Kort
32 Open Boek
38 Dagboek
40 Gereedschap
44 In Beeld
46 Van de stapel