JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (oktober 2002) Nr. 2

6 Schrijfsels over pesten – Taalvorming en pesten
Suzanne van Norden, Lucie Visch en Mirjam Zaat
Pesten hoort niet, het richt schade aan, je moet het niet doen. De kinderen weten dat wel, maar handelen er niet altijd naar. De lessen taalvorming kunnen pestprojecten effectiever maken en op taalgebied ook veel opleveren.

14 EHBO in de klas
Wilma A. de Boer-Leijsma
De meeste ongelukken met kinderen gebeuren in de directe leefomgeving, dus ook vaak op school. Het is belangrijk dat kinderen dan weten wat ze wel of juist niet moeten doen. Eind oktober start Schooltv met een serie van acht lessen over EHBO.

16 Wetenschappelijke ontwikkelingen over begrijpend lezen
Kees Vernooy
De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar begrijpend lezen. De auteur zet de onderzoeksresultaten op een rijtje en geeft tips voor de praktijk.

27 Adaptief onderwijs voor alle vakken
Wim van Gelder
De leerkracht Wim van Gelder doet voorstellen voor adaptief onderwijs in ŽŽn pakket. Geen aparte methodes meer, maar kant-en-klare projecten voor alle vakken. Geef ook uw mening over deze opzet.

34 De kunstmagneetschool met veel dans
Mari‘lle van Kilsdonk
Op de openbare basisschool Oscar CarrŽ is dansen net zo gewoon als rekenen of taal. Op deze kunstmagneetschool hebben de kunstvakken een hoge prioriteit. De lessen in de kunstvakken bieden de kinderen nieuwe vaardigheden, maar ook de kwaliteit van het hele onderwijs wordt ermee verhoogd.

38 Een eigen gymjuf – Nieuwe bevoegdheidsregeling bewegingsonderwijs
Baukje Zandstra
Sinds vorig jaar mogen Pabo-afgestudeerden alleen nog lessen bewegingsonderwijs geven aan groep 1 en 2 en in het speciaal basisonderwijs aan kinderen tot 7 jaar. Welke gevolgen heeft dit voor de basisscholen?

RUBRIEKEN

12 www.jsw-online

23 Praktijkbijdrage
Geert Peeters
Tutorlezen

30 Open Boek
Jos Walta
Doe meer met lezen

32 Dagboek
Vincent Klabbers
Vakantie

42 Kort

44 In Beeld
Snoezelen op de OBS Prins Claus in Linschoten

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
De leessleutel

50 Van de stapel