JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (november 2002) Nr. 3

6 Vlot leren lezen
Fr. C. Mommers
Aan de hand van leerkracht Vera vertelt Fr. Mommers hoe het leesonderwijs al in de kleutergroepen kan worden voorbereid en het leesonderwijs met gerichte oefeningen kan worden verbeterd.

12 Een school in een nieuwe wijk
Els Jelierse
Basisschool De Boomgaard in Leidse Rijn in Utrecht groeide van 3 naar 370 leerlingen. Een gesprek met de directeur Wim Menke.

16 Een rekenproject van leerlingen op internet
Frans van Galen en Lia Oosterwaal
Op basisschool De Fakkel in Utrecht hebben leerlingen van groep 7 een enqute gehouden op internet. Breuken, procenten en verhouden werden werkelijkheid.

20 Spelen op het plein – Visie op het schoolplein
Frans Hoekstra

Op het gebied van sociaal-emotionele vorming zijn er op schoolniveau veel zaken die vragen om samenhang en duidelijkheid. Het schoolplein als voorbeeld.

29 Ge•ntegreerd taalbeleid
Tonny Vlamings-Donkers
In ‘s-Hertogenbosch werken Marokkaanse, Nederlandse en Turkse leerkrachten samen om toe te werken naar een goed op elkaar afgestemd onderwijs. De OALT -lessen komen terug in de andere lessen en de taal-leeslessen en het zaakvakonderwijs krijgen een plaats in de OALT-lessen.

33 Welke competenties heeft een leerkracht?
Renate Schenk
Zicht krijgen op eigen professionaliteit. Het tweede artikel in een serie over Integraal PersoneelsBeleid (IPB). In deze aflevering aandacht voor hoe je er achter komt over welke competenties je als leerkracht beschikt.

40 Met de klas naar de musical
Annie Makkink
In het kader van de kinderboekenweek is het boek ‘Helden op sokken’ van Annie Makkink tot musical bewerkt. Een verslag van de bevindingen tijdens de repetities van de kinderboekenschrijfster zelf. Tot en met 8 december is de musical in het hele land te zien.

RUBRIEKEN

10 www.jsw-online

23 Kort

24 Van de stapel
Bianca Pannekoek

25 Praktijkbijdrage
Sinterklaas en Suikerfeest: ŽŽn groot feest dit jaar

36 Open Boek
Jos Walta
Sinterklaasboeken en Kinderboekenwinkelprijs 2002

38 Dagboek
Vincent Klabbers
Huiswerk

44 In Beeld
Kerstvoorbereidingen

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
‘De wereld van Jos’