JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (maart 2003) Nr. 7

6 Jonge kinderen en dyscalculie
Hans van Luit
Veel rekenproblemen bij kinderen in de basisschool zijn terug te voeren naar voorbereidende rekenvaardigheden die tijdens de kleuterperiode niet zijn ontwikkeld. Een leerkracht kan een kleuter die niet zo bekwaam is in het vergelijken, ordenen of tellen de Utrechtse Getalbegrip Toets afnemen om zijn vermoeden te staven.

12 Wat doet een taalcošrdinator?
Albert Walsweer, Harry Paus
Alle scholen in de gemeente Stadskanaal zijn in staat gesteld een taalcošrdinator aan te stellen. Wat doet een taalcošrdinator eigenlijk en wat heeft het team eraan?

16 Een moeilijke groep
Trijntje de Wit
Het verhaal van een moeilijke groep. Ouders willen een speciale ouderavond, oplossingen moeten worden gezocht, een extern deskundige erbij. De beschrijving van een begeleidingstraject.

20 Een steeds slechter handschrift
Ben Hamerling
Handschriften in de bovenbouw zijn niet om over naar huis te schrijven. Ze kosten veel correctietijd. De methodeletters die kinderen hebben geleerd zijn gebaseerd op schrijven met de kroontjespen. Tijd voor aanpassen van de lettervorm. De auteur doet wijzigingsvoorstellen.

30 VVE en gezinsgerichte activiteiten
Dani‘lla van Laarhoven, Roel van Steensel
In de gemeente Waalwijk wordt al meer dan 10 jaar met Opstap Opnieuw gewerkt bij Turkse gezinnen. Met behulp van buurtmoeders doet 90 procent van de Turkse gezinnen die in aanmerking komen aan het project mee. De Universiteit van Tilburg heeft in het kader van het tienjarig bestaan twee onderzoeken opgezet waarin is gekeken naar de effecten van het programma op kinderen n op ouders.

36 Onderwijskansenscholen komen er weer bovenop
Joke Dekker
CPS onderwijsontwikkeling en advies onderzocht wat werkt in de klas en zette een driejarig schoolontwikkelingsproject op voor onderwijskansenscholen. Na een jaar werken op zes onderwijskansenscholen zijn er goede resultaten: directie en leerkrachten werken volgens een werkplan, vernieuwingen op het gebied van taal en lezen vinden plaats en cošperatieve werkvormen worden uitgeprobeerd.

RUBRIEKEN

10 www.jsw-online
Magda Bruin

25 Praktijkbijdrage
Geert Peters

34 Dagboek
Vincent Klabbers

40 Open boek
Jos Walta

43 Kort

44 In Beeld
Theo van Hal

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek