JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (juni 2003) Nr. 10

6 Strategie‘n bij lezen en schrijven
Margareth van Kleef, Marieke Tomesen
Goede lezers en schrijvers maken gebruik van strategische kennis. Voor het lezen eerst nadenken over het leesdoel, wat weet ik hier al van en wat zou er in de tekst kunnen staan. Na het lezen nadenken over belangrijke gebeurtenissen in de tekst en wat je vindt van de tekst. Bij het bewust worden van de eigen werkwijze, gaan leerlingen steeds zelfstandiger te werk in hun aanpak. Enkele praktijkvoorbeelden in de onderbouw.

14 Mama wordt niet meer beter
Jessie van Loon
Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 kinderen te horen dat hun vader of moeder kanker heeft. Bijna elke leerkracht krijgt wel een keer te maken met een dergelijke situatie in de klas. Hoe stel je je op, hoe kun je het kind steunen en hoe ga je om met je eigen emoties?

18 Interview: Jozef Kok
Janke Hiemstra
Op 19 juni houdt jozef Kok zijn oratie op de Fontys Hogescholen over het Nieuwe Leren. De nieuwe driehoek leerling, leerbron en leeromgeving vervangt de klassieke didactische driehoek van leerling, leerstof en leraar. De leraar kan deel uitmaken van zowel de leeromgeving als de leerbron. In JSW alvast een voorproefje van de idee‘n over leerarrangementen en de basistalenten van kinderen.

29 Adaptief onderwijs door samenwerking
Geert Peeters
De opdracht aan de school is dat tegemoetgekomen kan worden aan verschillen in leerbehoeften van kinderen. Bij een schoolverbeteringstraject dat in ‘s-Hertogenbosch van start is gegaan, zijn verschillende instanties betrokken bij praktische oplossingen in de school.

33 Aanvankelijk lezen
Gerda Schapers
Onderwijskansenschool De Springplank ging op zoek naar een nieuwe leesmethode nadat jaren werd gewerkt met een zelf opgezet programma voor technisch lezen.Bij het kiezen van de methode was het belangrijk dat er lezen n taal in het programma met elkaar zijn verweven. Een indruk van een les in groep 3 met het thema reizen.

38 Woordenschat als basis voor lezen
Kees Vernooy
Het ontbreken van een goede woordenschat is een van de cruciale factoren waardoor kinderen uit risicogroepen dikwijls mislukken in het onderwijs. Onderzoek laat zien dat naast vlot kunnen lezen de woordenschat de belangrijkste factor voor goed begrijpend lezen is. De auteur geeft concrete suggesties voor een brede aanpak.

RUBRIEKEN

12 www.jsw-online
Magda Bruin

21 Praktijkbijdrage
Meint Helder

24 Kort

25 Index jaargang 2002/2003

36 Dagboek
Vincent Klabbers

42 Open Boek
Jos Walta
Boeken voor peuters

44 In Beeld
Anko Wieringa

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek