JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (januari 2003) Nr.5

6 Jonge kinderen en meetkundige activiteiten
Jo Nelissen
Door kinderen meetkundige problemen te laten oplossen leren ze de omringende wereld beter te begrijpen. Hoe kan het dat een koffiebekertje een mooi rondje draait als het omvalt en een punthoed niet? alleen door zelf te ervaren en daardoor te verklaren en te begrijpen ontstaat een netwerk van inzichten.


11 Onderzoek naar begrijpend lezen
Fr. C. Mommers
De basis voor begrijpend lezen wordt al in de onderbouw gelegd. Studies in de Verenigde Staten geven adviezen wat je in de eerste vier groepen van de basisschool kunt doen. Fr. Mommers heeft voor JSW de adviezen op een rijtje gezet


18 Schrijfproblemen en bewegen
Monique Derwig
Ondanks de komst van de computer is schrijven nog steeds een belangrijke vaardigheid voor kinderen om goed te kunnen functioneren op school. Basisscholen krijgen echter steeds vaker te maken met kinderen die problemen met schrijven hebben. Dit vraagt om een gevarieerde aanpak. Een beschrijving van een aanpak, waarbij bewegen en muziek een grote rol spelen.


23 Wiskunde wedstrijd voor groep 7 en 8
Leon van den Broek
Op 21 maart vindt er landelijk een wiskundewedstrijd plaats voor leerlingen in groep 7 en 8. Hoe kan de school meedoen? Tevens een voorproefje in de Praktijkbijdrage van dit nummer.


29 Een kind met een handicap
Petra Timmer
Met de invoering van het Rugzakje krijgen de ouders van een gehandicapt kind het recht om die school te kiezen die zij het meest geschikt vinden voor hun kind. Regelingen en voorzieningen waaruit ondersteuning voor de school betaald worden, worden eenvoudiger met deze nieuwe wet. Op welke ondersteuning kan een basisschool rekenen?


35 Adaptief onderwijs: een succes?
Henk Blok
Uit onderzoek blijkt dat adaptief onderwijs niet leidt tot minder uitval of tot betere prestaties. Scholen hebben weinig mogelijkheden gekregen om adaptief onderwijs te realiseren en de mogelijkheden die er zijn, worden volgens de auteur te weinig benut op enkele scholen na die met creatieve oplossingen zijn gekomen, zoals negenjarig basisonderwijs en een kopklas na groep 8. De auteur daagt scholen uit hun nek uit te steken en extra inspanningen te leveren.


RUBRIEKEN


16 www.jsw


25 Praktijkbijdrage
Leon van den Broek


32 Dagboek
Vincent Klabbers


40 Open Boek
Jos Walta


42 Kort


44 In Beeld


47 Gereedschap
Joop Stoeldraijer


50 Van de stapel
Bianca Pannekoek