JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (februari 2003) Nr. 6

6 VVE in de praktijk
Jarise Kaskens
In Utrecht is basisschool De Carrousel al in 1999 met de welzijnsorganisatie Portes gestart met een driejarigenvoorziening in de school. De noodzaak van een doorgaande lijn van peuters naar kleuters werd direct erkend en er werden peuterthema’s ontwikkeld die aansloten op de schoolthema’s. De beschrijving van een VVE-project uit de praktijk.

12 Gesprekken met kinderen
J. Bokhorst, J.A. Geervliet-van der Hart

Leerkrachten hebben regelmatig te maken met situaties waarbij een kind een conflict heeft met een ander. Om een goed beeld te krijgen van hoe het kind de situatie beleeft, kan er op een gestructureerde wijze een opvoedkundig gesprek plaats vinden. Een praktisch model, gebaseerd op Amerikaans onderzoek.

17 Het persoonlijk ontwikkelingsplan
Renate Schenk
In een serie artikelen over integraal personeelsbeleid een bijdrage over het persoonlijk ontwikkelingsplan. Welke competenties ga je ontwikkelen en hoe ga je dat doen?

22 Vergaderen: hoe leer je dat?
Gerda Swank
Voordat derdejaars studenten op de Pabo hun stagejaar ingaan, is er aandacht voor veel verschillende vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt. Daarbij komen oa. vergadertechnieken aan de orde. Een indruk van drie uur vergadertechnieken.

29 De leerkracht blijft leren
Rolf Robbe
Soms lijkt onderwijs een eenzaam beroep. Je collega ŽŽn deur verderop doet hetzelfde en komt misschien dezelfde problemen tegen. Door met elkaar te overleggen over ervaringen, elkaar adviezen te geven en bij elkaar op klassenbezoek te gaan kun je heel wat van elkaar leren.

34 Een Duitse visie op het Nederlandse toetsmodel
K.J. Tilmann
De auteur bestudeert aan de universiteit van Bielefeld onderzoeken naar prestaties en kwaliteitsontwikkeling van scholen in Europa. Door de redactie is een wetenschappelijk artikel van zijn hand over dit onderwerp vertaald en bewerkt. Hij vergelijkt de Duitse situatie met de Nederlandse en vraagt zich af of Duitsland ook moet naar het Nederlandse toetsmodel.

40 Elektronisch toetsen op de Pabo
Truus Even e.a.
Op een Pabo wordt veel getoetst. Hoe zit het met de kennis van Pabo-studenten? Moet echt alles getoetst worden of zijn er exemplarische momenten te vinden voor meer vakgebieden? De mogelijkheden voor digitaal toetsen worden verkend.

RUBRIEKEN


11 Kort

20 www.jsw.online

25 Praktijkbijdrage
John Bronkhorst

32 Dagboek
Vincent Klabbers

38 Open boek
Jos Walta

44 In Beeld
Kunst en Taal

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Fenomisch bewustzijn

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek