JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (april 2003) Nr. 8

6 Miniprojecten rekenen-wiskunde: een voorbeeld
Miriam Baltussen, Yvonne Leenders
Miniprojecten zijn kleine uitstapjes die de leerkracht maakt om het onderwijs betekenisvoller te maken en de kinderen meer keuzemogelijkheden te bieden en ruimte voor eigen onderzoek en ontdekkingen. De auteurs geven in dit artikel een voorbeeld van het robotproject waarbij op speelse manier kinderen bezig zijn met het verdelen van een hoeveelheid en dit vervolgens met getallen beschrijven.

12 Cd-rom leesproblemen en dyslexie
Hanneke Wentink
Voor de concrete uitvoering van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie heeft het Expertisecentrum Nederlands een cd-rom ontwikkeld. Met videofragmenten, registratieformulieren, oefeningen, een zelftest en een website kunnen leerkrachten aan de slag. Een beschrijving.

16 Techniek en theater
Fons Cornelissen
In de maanden januari, februari en maart hebben de jaarlijkse techniekdagen in het Techniek Museum in Delft plaatsgevonden. Hoe meer dan tweeduizend kinderen met techniek aan het werk gingen aan de hand van een theaterstuk met in de hoofdrol Papahandtas en Pokahandtas.

20 Leren lezen in ontwikkeling
Fr. C. Mommers
Wat is er de laatste decennia veranderd in het leesonderwijs en waarom? Frater Mommers blikt terug en zag op de NOT de nieuwste methodes voor aanvankelijk lezen.

29 Taalbeschouwing en lidwoorden
Rob Godthelp
De auteur doet suggesties om kinderen de regelmatigheden in het gebruik van lidwoorden te laten ontdekken. Suggesties voor de lessen taalbeschouwing en de kinderen hebben niet door dat ze met taal bezig zijn.

36 ZML-kinderen aan het rekenen
Hans ter Heege, Jos ter Pelle
Wat heb je in het leven van alledag aan rekenen? Je moet de getallen kennen om de bus te kunnen nemen. Voor ZML-kinderen heeft het abstracte rekenen geen succes gehad; alleen als rekenen betekenis heeft in het dagelijks leven is het nuttig.

RUBRIEKEN

10 www.jsw-online
Magda Bruin

25 Praktijkbijdrage
Dook Kopmels

34 Dagboek
Vincent Klabbers

40 Open Boek
Jos Walta

42 Kort

44 In Beeld
Dani‘lle Cornelissen

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek