JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 86 (Maart 2002) Nr. 7

6 Tips bij het voorlezen
Fr. C. Mommers
Door het voorlezen verwerven kinderen veel vaardigheden en inzichten. Maar toch heeft voor lezen niet altijd zulke sterke effecten als wordt gedacht omdat de manier van voorlezen erg wisselt. Welke factoren maken dat voorlezen echt effectief is?

12 De nieuwe inspecteur-generaal

Corine Willemse
Een gesprek met Kete Kervezee, de nieuwe inspecteur-generaal voor het onderwijs. Vorig jaar mei is de nieuwe inspecteur-generaal aangesteld. Wat is haar visie op het onderwijs, hoe vrij zijn scholen eigenlijk en wat is de rol van de inspectie?

16 Ouders een eigen lokaal
Janke Hiemstra
Op een aantal scholen is een lokaal voor ouders ingericht. Ze kunnen daar taallessen volgen en meedoen aan onderwijsondersteunende activiteiten. Maar het is ook een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. De ervaringen van basisschool Corantijn in Amsterdam.

28 Leren lezen met Jos
Els Jelierse
Dit schooljaar is er een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen verschenen, Lang zullen ze lezen. Twee heel verschillende scholen die de methode hebben uitgeprobeerd, vertellen over hun ervarin gen.

34 De remedial teacher
Ton van Kooten
Met het veranderen van de zorg structuur van scholen, verandert ook de rol van de remedial teacher. Welke taken heeft de remedial teacher, de intern bege leider en de ambulant begelei der? Een pleidooi voor een pro fessionele cošrdinatie van activiteiten.

RUBRIEKEN
10 www.jsw
15 Krijtdampen
20 Wereldwijd
23 Praktijkbijdrage
27 Kort
32 In de stage
38 Open Boek
40 IQ+
41 Gereedschap
44 In Beeld
46 Van de stapel