JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 86 (juni 2002) Nr. 10

6 Taal in de combinatiegroep
Joop Stoeldraijer
In een combinatiegroep moet je als leerkracht meer tijd besteden aan voorbereiding en organisatie. Bij het kiezen van een nieuwe taalmethode is het belangrijk dat er in de combinatiegroep goed mee gewerkt kan worden. De auteur van de vaste rubriek Gereedschap screende voor JSW de taalmethodes op bruikbaarheid in de combinatiegroep en doet hiervan in een artikel zijn persoonlijk verslag.

14 Computers in de klas
Corine Willemse
JSW vroeg een aantal scholen in Utrecht, Vught en Hapert naar hun idee‘n en bevindingen met de computer in de klas. Een impressie.

20 Een persoonlijk ontwikkelingsplan
Wouter de Vlugt
De school is in hoge mate afhankelijk van de per soonlijke kwaliteiten van de leerkrachten. Als een school zich wil ontwikkelen, zal vooral in de mede werkers ge•nvesteerd moeten worden. Directeur Wouter de Vlugt geeft suggesties hoe je dat kunt aanpakken.

27 Een extra jaar op school
Jolijn Faber en Paul Stassen
In Utrecht is ervaring opgedaan met een extra jaar voor allochtone leerlingen aan het eind van de basisschool. In een extra jaar kan veel aandacht zijn voor de Nederlandse taal, zodat de leerlingen een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs. De resultaten werden onderzocht door de Katholieke Universiteit Brabant.

32 Interactie in de kleine kring
Annie van der Beek en Resi Damhuis
Hardop denken en praten in een klein groepje met de leerkracht bevordert de mondelinge taalontwikke ling van jonge kinderen. De leerkracht kan ruimte en diepgang scheppen om de kwaliteit van een gesprek te verhogen. In dit artikel aandacht voor de werkvorm ‘Interactie in de kleine kring’, ontwikkeld in het pro ject Mondelinge Communicatie van het Expertisecentrum Nederlands.

RUBRIEKEN
12 www.jsw
18 Wereldwijd
23 Praktijkbijdrage
23 Index 2001/2002
30 Open Boek
36 In de stage
38 Praktijkbijdrage
40 IQ+
41 Gereedschap
44 In Beeld
46 Van de stapel

47 Kort