JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 105 (september 2020) nr. 1

06 Zelfzorg voor de leerkracht
Femke Klomp
Wist je dat jouw welbevinden en veerkracht, maar ook jouw stress direct invloed hebben op je leerlingen? Zelfzorg is essentieel om een goede en energieke leerkracht te zijn.

12 Leesvaardigheid verbeteren
Martin Bootsma
De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen staat onder druk, zo blijkt uit onderzoek. Zowel Pisa (2019) als de onderwijsinspectie (2020) kraken harde noten over de vaardigheid van leerlingen om informatie uit teksten te halen. De kans is reëel dat een groot deel van onze jongeren laaggeletterd de school verlaat. Wat is hieraan te doen?

18 Alle ouders betrekken: hoe doe je dat?
Peter de Vries
Aandacht voor ouderbetrokkenheid in Nederland is ontstaan vanuit de gedachte om schoolprestaties van leerlingen te bevorderen en alle leerlingen gelijke kansen te geven (Bakker, 2016). Maar het coronatijdperk liet ons iets opvallends zien: waar ouderbetrokkenheid vooral is ingezet om kansenongelijkheid te verkleinen, leek in deze periode van thuisonderwijs de kansenongelijkheid juist toe te nemen.

32 ‘Doen wat werkt en terug naar de basis’ : interview met Anna Bosman
Erik Ouwerkerk
Het niveau van het Nederlands onderwijs zakt steeds verder weg volgens hoogleraar orthopedagogiek Anna Bosman. Radicale vernieuwing is daar geen antwoord op, het doordacht inzetten van directe instructie wel. Over doen wat werkt en terug naar de basis.

40 Toepassing protocol ERWD
Jarise Kaskens
In opdracht van het ministerie van OCW is in 2019 een evaluatie uitgevoerd naar de invoering en werking van het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) (Van Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011). Centrale vragen waren: hoe ervaren onderwijsprofessionals hun handelingsbekwaamheid, wat zijn hun ondersteuningsbehoeften en welke belemmeringen ervaren zij?

Rubrieken

10 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk : Close Reading en Kinderboekenweek
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap : Veilig leren lezen
50 Je maakt wat mee!