JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 105 (november 2020) nr. 3

Thema: School en scheiding

06 Kennis over scheiding
Inge van der Valk en Zoë Rejaän
Elke klas bevat een aantal kinderen van gescheiden ouders, en als leerkracht merk je de impact daarvan. Toegerust met wetenschappelijke kennis hierover sta je sterker. Wat zijn actuele cijfers omtrent scheiding? Wat zijn de belangrijkste gevolgen?

12 Wat moet je met die gescheiden ouders?
Denise Kentie en Marieke Lips
Op het schoolplein komt iedereen die belangrijk is voor een kind. Zodra er een scheiding speelt, kan de situatie tussen de verschillende betrokkenen rondom een kind ingewikkeld worden. Hoe zorg je ervoor dat je niet klem komt te zitten tussen ouders of een klacht krijgt of terecht wordt gewezen door de onderwijsgeschillencommissie?

32 Protocol School en Scheiden
Pieter Stoop
De jongste geschiedenis bewijst het bestaansrecht van een goed protocol; als gevolg van de coronabedreigingen hebben vrijwel alle scholen een draaiboek opgesteld hoe er in mei 2020 moest worden gehandeld bij de heropening van de scholen en inmiddels zijn die draaiboeken ook weer aangepast aan de huidige omstandigheden.

40 Wat kun je doen voor het kind?
Marleen van de Ven-de Keizer
In iedere klas zitten wel één of meerdere leerlingen waarvan de ouders gescheiden zijn. Dit betekent dan ook dat je als leerkracht altijd wel een keer een kind in je klas zal hebben waarvan de ouders gescheiden zijn of aan het scheiden zijn.

25 Praktijk: Film als kapstok
Sophie Franken
Een scheiding kan gelukkig goed gaan, maar wist je dat 35 procent van ons vaak betrokken wordt bij ruzies van onze ouders? En dat 59 procent van ons zich zorgen maakt om zijn ouders? Dat kan en moet anders, vinden wij, de jongeren van Villa Pinedo, dé stichting voor kinderen met gescheiden ouders.

36 Boeken ter verwerking
Marieke Baselmans
Bijna één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Grote kans dat in jouw klas leerlingen dit ook meemaken. Verhalen kunnen helpen om hun emoties te verwerken.

18 Interview Steven Pont
Erik Ouwerkerk
Steven Pont is begonnen als leerkracht in het basisonderwijs, maar maakte na zijn studie ontwikkelingspsychologie de overstap naar de jeugdhulpverlening. Hij werkte jarenlang met kinderen en ouders en ontwikkelde zich verder, onder meer als systeemtherapeut en Socratisch gespreksleider. Zijn vermogen om complexe theorie en praktijkervaringen helder te vertalen, resulteerde in vele boeken en bijdragen op radio en televisie. Velen hebben hem zien spreken op onderwijscongressen, waar hij in begrijpelijke taal zijn visie geeft op de individuele ontwikkeling van het kind en het grotere sociale verband waarin dat plaatsvindt: ‘De school is bij uitstek een plek waar die twee zaken elkaar kunnen versterken, maar ik vind dat we nu te ver doorschieten in individualisering. We moeten zo langzamerhand weer meer oog gaan krijgen voor de socialisering.’

Rubrieken

11 Social
22 Op de agenda
25 Praktijk
30 Apps enzo
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap : IPC
50 Je maakt wat mee!