JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 105 (mei 2021) nr. 9

06 Welke investering vind jij nodig?
Suzanne Unck
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs mag de komende jaren een flinke smak geld besteed worden aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs (na corona). Welke investering vind jij nodig voor je school en volgende klas?

12 Preventie van ongewenst gedrag
Sonja van der Lee-van Broekhoven en Trees Das 
Een onderliggend probleem van onbegrepen gedrag, waar momenteel nog weinig aandacht voor is in het basisonderwijs, kan een verstoorde of achterblijvende taalontwikkeling zijn.

18 Interview Ahmed Marcouch 
Ronald Buitelaar
Burgemeester Ahmed Marcouch benadrukt het belang van rolmodellen. Je hebt mensen om je heen nodig die je inspireren en vooruit helpen.’

32 Interprofessionele samenwerking
Jerôme van Dongen en Nardie Fanchamps
In kindcentra verloopt de interprofessionele samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers niet overal vlekkeloos. Hoe maak je die samenwerking succesvol?

40 Begrijpend lezen moet je doen
Monica Sijbrandij, Nienke Huitema, Frederica Engelsma en Ina Cijvat
Begrijpend lezen is voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis één van de moeilijkste vaardigheden om te leren. Door Close Reading specifiek te combineren met woordenschatonderwijs krijgen ze er meer plezier in en halen betere resultaten.

Rubrieken

11 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
29 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Laat ze lezen!
45 Column
46 Gereedschap : Digitale geletterdheid
50 Je maakt wat mee!