JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 105 (december 2020) nr. 4

06 Slimmer werken met data
Margo Kampshof
Steeds meer methodes en leeromgevingen hebben een dashboard met informatie over hoe de leerlingen de opgaven uit de lessen hebben gemaakt. Deze informatie wordt ook wel real-time data of learning analytics (Kennisnet, 2013) genoemd. Hoe draagt dit bij aan de kwaliteit van het onderwijs en waar start je als team?

12 Rekenen met concrete materialen
Agnes van Doesburg, Sia van Schie, Inge de Rooij
Steeds meer leerkrachten in het rekenonderwijs werken met de ijsbergtheorie (Boswinkel & Moerlands, 2003) of volgens het handelingsmodel (Van Groenestijn, Borghouts, & Jansen, 2011), waarin concrete materialen een belangrijke rol spelen. Waarom doen we wat we doen?

18 Effectief voorbereidend schrijven
Freek Turlings, Sanne Kuster, Erik Meester
Het handschrift is voor basisschoolleerlingen nog steeds een belangrijke vaardigheid die helpt bij het leren lezen, leren spellen en onthouden. In ons vorige artikel (Turlings & Meester, 2019) hebben we uiteengezet hoe je in de aanleerfase van het handschrift effectieve instructie en feedback kunt geven door te werken met lettervormgevingscriteria. De voorbereiding op deze aanleerfase vindt plaats in de groepen 1/2. In dit artikel geven we je tips voor een effectieve voorbereidingsfase.

25 Praktijk: Werken aan samenhang
Pieter Gerrits, Anne-Christien Tammes
In veel vakken liggen kansen om ook aan rekenen en taal te werken. Hoe benut je die kansen? Het stappenplan ‘Kansen voor samenhang’ van SLO is een hulpmiddel voor leerkrachten om de samenhang tussen deze vakken te vergroten, benutten en evalueren.

32 Interview met Remco Pijpers: ‘Hoe meer je weet, hoe beter je je redt’
Ronald Buitelaar
Remco Pijpers (1969) studeerde geschiedenis en journalistiek. Als journalist schreef hij voor diverse onderwijstijdschriften en werkte hij onder meer voor Planet Internet. Van 2005 tot 2014 was hij directeur van stichting Mijn Kind Online, een expertisecentrum jeugd en digitale media. Hij hield zich daar vooral bezig met de vraag wat kinderen online doen en wat dat betekent voor opvoeding en onderwijs. In 2014 vond Mijn Kind Online onderdak bij Kennisnet, de publieke ict-organisatie voor het onderwijs, met als doel: via onderwijs nog meer betekenen voor kinderen. Remco is sindsdien als strategisch adviseur werkzaam bij Kennisnet. Hij is verantwoordelijk voor digitale geletterdheid van leerlingen in primair en voortgezet onderwijs en studenten in het mbo en houdt zich daarnaast bezig met de ethiek rondom digitalisering in het onderwijs: ‘Digitale technologie heeft niet alleen een instrumentele functie. Technologie beïnvloedt onderwijs, positief en negatief, soms ongemerkt. Wij geven daar betekenis aan en helpen scholen om goede keuzes te maken.’

40 Vaker bewegend leren op school
Mieke Akkermans, Esther Hartman, Marijke Mullender-Wijnsma
Elke kind verdient de kans zich fysiek en cognitief optimaal te ontwikkelen. De schooldag is echter vanuit fysiek perspectief het meest inactieve deel van de dag. Bewegend leren kan een positieve bijdrage leveren aan zowel bewegen als leren op school.

Rubrieken

11 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap : Bingel
50 Je maakt wat mee!