JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 104 (juni 2020) nr. 10

Thema: werken aan groepsprocessen

06 Klassendynamiek in beeld
Jeroen Pronk, Wilma Jongejan, Tirza Bosma en Sui Lin Goei
Als leerkracht heb je niet altijd goed grip op de sociale klassendynamiek terwijl dit – vooral bij verstoringen door pesten – wel belangrijk is. Hoe kun je goed inzicht in de klassendynamiek krijgen? En hoe los je verstoringen in de klassendynamiek op?

12 Bouwen aan een positieve groep
René van Engelen
Werken in het onderwijs is vooral het werken met groepen. Maar hoeveel tijd en aandacht geven wij aan het bouwen aan een positieve groep? Waarom is dit belangrijk?

18 ‘Meer focus bij aanpak van pesten’ : interview Bram Orobio de Castro
Ronald Buitelaar
Interview met Bram Orobio de Castro (1970). Hij is sinds augustus 2019 hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Tot die tijd vervulde hij dezelfde positie aan de Universiteit Utrecht. Hier begon hij zijn universitaire loopbaan als universitair docent en werd later hoofddocent. Orobio de Castro richt zich in zijn onderzoek op de ontwikkeling van agressieve gedragsproblemen bij kinderen en hoe deze problemen het effectiefst voorkomen of behandeld kunnen worden. Tussen 2015 en 2017 onderzocht een multidisciplinaire groep onderzoekers onder zijn leiding dertien anti-pestprogramma’s op hun empirische onderbouwing en effecten. In hun rapport komen de onderzoekers tot twee hoofdconclusies: vier anti-pestprogramma’s, PRIMA, KiVA, Taakspel en Alles Kidzz, dringen daadwerkelijk het pesten terug. Leerlingen worden meer gepest dan verondersteld wordt en daarom moeten leerlingen verplicht bevraagd worden over pesten en gepest worden.

32 Klassenmanagement en groepsdynamiek
Bruno Oldeboom
Onverwacht kelderde de sfeer in de combinatiegroep 6/7/8. Er was opeens meer clownesk gedrag. Het begon toen die nieuwe leerling in de klas kwam. Maar zou dat de oorzaak zijn? Dat kon deze ervaren juf zich niet voorstellen.

40 Hoe zorg je dat elk kind erbij hoort?
Florianne Rademaker en Anke de Boer
Het is pauze. Vier kinderen zijn aan het voetballen. Wanneer Joep aan komt lopen, zijn ze terughoudend. Ze willen eigenlijk niet dat hij meedoet. Joep volgt hun regels niet, maar heeft wel veel plezier. Joep heeft het Syndroom van Down.

Rubrieken

11 Over de grens
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap
50 Je maakt wat mee!