JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 104 (februari 2020) nr. 6

06 Het ambacht van de rekenleerkracht
Johan Theil
Er wordt tegenwoordig wel eens gedacht: wie goed kan rekenen, kan het iemand anders ook wel leren. Zeker in een tijd waarin onbevoegde leerkrachten voor de klas mogen staan, rijst de vraag of dat terecht is. Maar waar bestaat het ambacht van de rekenleerkracht dan precies uit?

12 Hoe help je sterke lezers?

Elleke Snippe, Ina Cijvat, Dortie Mijs
Sterke lezers zijn er op iedere school. Leren we deze leerlingen ook echt de vaardigheden die ze nodig hebben in het begrijpend en studerend lezen? Zij zullen deze vaardigheden immers in het vervolgonderwijs en hun latere leven hard nodig hebben. Wat kunnen wij als leerkrachten op dit gebied voor hen betekenen in de basisschoolperiode?

18 Kijkwijzer bij W&T-onderwijs
Anna Hotze, Bregje de Vries
Veel scholen zijn bezig met de implementatie van Wetenschap en Technologie (W&T). Een speciaal hiervoor ontwikkelde kijkwijzer geeft een beeld van het W&T-onderwijs in de school en kan als startpunt dienen voor de dialoog met het team.

32 Interview Bert van Oers
Ronald Buitelaar
Bert van Oers is emeritus hoogleraar cultuurhistorische onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit. Vanwege zijn bemoeienis met ontwikkelingsgericht onderwijs kan hij naast Frea Janssen-Vos gerust de geestelijk vader van het ontwikkelingsgericht onderwijs genoemd worden.

40 Onderzoek de school in!
Louise Kos, Lotte Henrichs
Leerkrachten en onderzoekers slaan steeds vaker de handen ineen om een vraagstuk vanuit een school te onderzoeken wat kan leiden tot duurzame schoolontwikkelingen. Hiervoor is naast een onderzoekende leerkracht ook betrokkenheid van het hele schoolteam nodig. Hoe stimuleer je schoolbrede leerkrachtbetrokkenheid bij praktijkgericht onderzoek?

Rubrieken

11 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk : tips voor Close Reading
29
Lezersactie
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap
50 Je maakt wat mee!