JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 104 (december 2019) nr. 4

06 Voorstellen voor nieuw curriculum
Gerdineke Silfhout en Suzanne Sjoers
De landelijke vastgestelde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Daarom hebben leerkrachten en schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht en voorstellen voor een nieuw curriculum geschreven. Wat verandert er ten opzichte van het huidige curriculum?

12 Curriculum: hoe komt dat tot stand?
Femke van der Wilt en Marjolein Dobber
Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Die vraag stond de afgelopen tijd centraal in de discussies over Curriculum.nu. Er is hard gewerkt aan voorstellen die de basis vormen voor de herziening van het curriculum. Maar wat is een curriculum eigenlijk? En hoe wordt een curriculum herzien?

18 Effectief handschriftonderwijs
Freek Turlings en Erik Meester
Wetenschappelijk onderzoek toont het belang van handschrift voor lezen, spellen en onthouden. Handschriftonderwijs is echter op veel scholen een ondergeschoven kindje. Daarom is het tijd voor een herwaardering. Wat kun jij  als leerkracht doen om je handschriftlessen eenvoudig te verbeteren?

32 Vraaggestuurd leren begeleiden
Ilse Wintermans en Harry Stokhof
Elke leerling is op zijn manier nieuwsgierig. Binnen vraaggestuurd leren leidt deze variatie tot leervragen die verschillen qua inhoud en moeilijkheid. Leerkrachten staan voor de uitdaging deze variatie in leervragen naar antwoorden te begeleiden. En dat voor dertig leerlingen tegelijk.

40 Interview Arie Slob
Ronald Buitelaar
Minister Arie Slob keerde in 2017 terug naar Den Haag vanwege zijn enthousiasme voor het regeerakkoord en de onderwijsportefeuille die hem werd aangeboden: ‘er zat veel ambitie in het regeerakkoord en het meeste extra geld ging naar het onderwijs.

Rubrieken

10 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap
50 Je maakt wat mee!