JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 104 (april 2020) nr. 8

06 Mooie zinnen leren maken
Eric Besselink, Nancy van Maanen
Taalmethoden proberen basisschoolleerlingen te helpen om tot goede teksten te komen. Leerkrachten signaleren echter dat zelfs het schrijven van een zin voor leerlingen een complexe uitdaging is (Hochman & Wexler, 2017). Hoe bereik je dat leerlingen nadenken over de formuleringen van zinnen?

12 Professionele leergemeenschap in de praktijk
Bas ter Avest, Rick de Jongh, Marit Nijdam
Veel scholen in Nederland werken samen in een professionele leergemeenschap (PLG). Er wordt ook veel over geschreven, maar concrete praktijkvoorbeelden ontbreken vaak. Wat zijn nu de ‘werkzame ingrediënten’ van een PLG en hoe verhouden die zich tot de dagelijkse praktijk? Een casus.

18 Klasinteractieprofielen als basis
Merel Harkmans, Marjolein Zee
Waar voorheen voornamelijk de leerkracht bepaalde wat er in de les gebeurt, willen we nu vooral dat leerlingen meer betrokken raken bij hun eigen ontwikkeling en meer verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. Hoe kunnen leerkrachten het eigenaarschap van leerlingen over hun leerproces het beste aanwakkeren tijdens verschillende type lessen? Observaties van klasinteracties bieden mogelijk concrete aanknopingspunten.

32 Interview Monique Vogelzang: ‘Ik houd van vakmanschap’
Ronald Buitelaar
Monique Vogelzang (1969) werd in 2013 hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs en twee jaar later inspecteur-generaal van het Onderwijs. Hoe heeft ze haar tijd bij de Inspectie ervaren?

40 Projectonderwijs: waarom en hoe?
Marije den Otter
Op welke manier kan projectonderwijs bijdragen aan het structureel aanleren van 21e eeuwse vaardigheden, het aansluiten bij niveauverschillen en het vergroten van de motivatie van leerlingen?

Rubrieken

11 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
29 Lezersactie
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen! : Boeken over oorlog en bevrijding
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap : Bareka Profieltoets Rekenen
50 Je maakt wat mee!