JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 103 (oktober 2018) nr. 2

06 Stoeien met schooltaalwoorden
Marianne Verhallen
Betekenissen van schooltaalwoorden zijn meestal niet in één of twee keer te ‘bevatten’ voor leerlingen. Leerkrachten weten niet altijd waar te beginnen als het gaat om het uitleggen van deze woorden. Hoe laat je schooltaalwoorden systematisch aan de orde komen in je les en hoe zorg je hiermee voor beter tekstbegrip bij leerlingen?

12 Het dunning-krugereffect
Marcel Schmeier
Kinderen en volwassenen verschillen van elkaar wat betreft de hoeveelheid kennis die ze bezitten. Leerkrachten zijn experts en leerlingen beginners. Dit heeft belangrijke consequenties voor de dagelijkse lespraktijk en hoe de leerkracht onderwijst. Leerkrachten moeten de leerstof en instructie afstemmen op wat kinderen nodig hebben en niet op hoe zij zelf leren. Leerlingen overschatten zichzelf gemakkelijk en leerkrachten onderschatten hun kennis en expertise.

18 Circuslessen op de basisschool
Lotte Rosier
Bij het verbeteren van het onderwijs is de laatste tientallen jaren de meeste aandacht gegeven aan het verhogen van de leeropbrengsten van de kernvakken taal, rekenen en Engels. Het inzetten op circusactiviteiten kan meer effect hebben op leeropbrengsten dan alleen focussen op de kernvakken.

32 Het metriek stelsel snappen
Pauline van Vliet en Uschi van der Velden
Zowel leerlingen als leerkrachten ervaren struikelblokken rondom het domein meten. Wat is er lastig voor leerlingen? Welke kennis en inzichten heb je als basis nodig om uiteindelijk vlot om te kunnen rekenen met maten en hoe kun je problemen voorkomen? Flexmaat is een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel waarmee leerlingen tot beter begrip van het matenstelsel kunnen komen. Hoe kun je met Flexmaat werken in je rekenles?

40 Kwaliteitsaanpak Enigma
Ronald Buitelaar
Eva Naaijkens en Martin Bootsma hebben samen zo’n vijftig jaar ervaring in het onderwijs. Naaijkens bedacht en ontwikkelde in haar jaren als schoolleider van een school voor speciaal basisonderwijs een kwaliteitsaanpak. De afgelopen drie jaar verfijnde en verbeterde zij samen met Bootsma de in Enigma omgedoopte aanpak. Enigma is een sleutel om werkdruk te verminderen en kwaliteit van het lesgeven te verbeteren. Hoe werkt deze kwaliteitsaanpak?

Rubrieken
10 Abonnement op JSW
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW