JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 103 (november 2018) nr. 3

Special Eerlijke Kansen

06 Kansenongelijkheid vergroten
Pieter Gerrits
Kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Is dit een probleem? Niet ieder kind hoeft toch te worden verwezen naar het vwo? En als het toch een probleem is, wat is dan een adequate aanpak: bouwen we bruggen door een meer sociale insteek te hanteren in ons onderwijs of moeten we ons meer richten op het leren van basisvaardigheden?

12 Kansen bieden bij schooladvies
Klazien Witte
Waarom krijgt de ene leerling een hoger advies dan een andere leerling met vergelijkbare leerprestaties en capaciteiten? Welke afwegingen maken leerkrachten wanneer zij een basisschooladvies geven dat kansen voor leerlingen bevordert of juist verkleint?

18 Talent centraal voor gelijke kansen
Femke van der Wilt
De Imeldaschool in Rotterdam heeft een specifieke leerlingpopulatie: bijna alle leerlingen hebben een migrantenachtergrond. Kinderen hebben onder andere een  Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Directeur Aziem Jarmohamed streeft als een van de aanjagers van de Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie  naar gelijke kansen voor ieder kind. Hij zet in op talenten om de problemen rondom kansenongelijkheid te verkleinen.

32 Leesonderwijs verbeteren
Erna van Koeven en Anneke Smits
Nederland  verliest internationaal terrein als het gaat om leesprestaties. Dit laat de PIRLS-toets zien, waarbij groep 6-leerlingen internationaal worden vergeleken. En het is ook zichtbaar in de vergelijking tussen eindtoetsen basisonderwijs. De toename van het aantal laaggeletterden is eveneens zorgwekkend. Hoe zit het met de leeskwaliteit in het basisonderwijs en wat is ervoor nodig om iedere leerling goed te leren lezen?

40 Techniek, (niet) echt iets voor mij
Annemieke Bartholomeus
Kinderen beginnen al tussen hun 9e en 14e jaar na te denken over beroepen en hun toekomstmogelijkheden. Ze sluiten dan ook al beroepen voor zichzelf uit. Van de jongens vindt 47 procent techniek écht iets voor zichzelf, van de meisjes is dit maar 17 procent. Daarbij spelen (stereotiepe) beeldvorming en associaties een belangrijke rol. Hoe werkt dat en wat is jouw invloed daarop als leerkracht?

Rubrieken
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW