JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 103 (mei 2019) nr. 9

06 Nut adaptieve leermiddelen
Anne-Marijn Bruijn
Digitale adaptieve leermiddelen stemmen de opdrachten af op het niveau van de leerling. Adaptief houdt in dat er op maat wordt gewerkt. Leerlingen worden hierdoor op hun eigen niveau uitgedaagd. Als deze programma’s dit voor je doen, is er dan nog wel een leerkracht nodig?

12 Discussie reken-wiskundeonderwijs
Ronald Keijzer en Michiel Veldhuis
Het reken-wiskundeonderwijs is veelvuldig in het nieuws. De discussie erover wordt vaak polariserend gevoerd. Daar is het onderwijs niet bij gebaat. Kies voor een constructieve dialoog en help je leerlingen op wiskundige wijze greep te krijgen op hun toekomst.

18 Interview Gert Biesta
Ronald Buitelaar
‘Ik denk dat het moderne onderwijs last heeft van twee zaken. Aan de ene kant die aanhoudende beheersingsdynamiek en aan de andere kant een samenleving met een grote hoeveelheid onvolwassen verlangens.’ Aan het woord is Gert Biesta, onderwijspedagoog, hoogleraar Public Education aan de Maynooth University (Ierland) en bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek (Nederland). Met zijn boek Goed onderwijs en de cultuur van het meten gaf hij in 2012 woorden aan een ondergesneeuwd onderwijsaspect: de pedagogiek. Sindsdien is hij de stem geworden van mensen die zich zorgen maken over de ‘meten is weten’-cultuur in het onderwijs. Zij geven aan dat Biesta verwoordt wat zij zelf niet onder woorden kunnen brengen. Ik sprak Biesta op landgoed De Horst in Driebergen en trof een bedachtzaam formulerende wetenschapper die wijst op de belangrijke rol van het onderwijs in een ‘puberende’ samenleving.

32 Schrijven over kunst
Joanneke Prenger, Anne-Christien Tammes en Kris Verbeeck
Hoe kun je leerlingen vaardiger maken in het beschouwen van kunst en in het schrijven van teksten en zicht krijgen op hun kijk- en schrijfontwikkeling?
Via de Visual Thinking Strategies-methode (VTS) leren leerlingen aandachtig naar kunst te kijken en hun observaties te verwoorden. Als je dat vervolgens schriftelijk laat doen met inzet van strategieën uit de formatieve evaluatie, kun je ook hun schrijfvaardigheid verbeteren. Zo werk je gelijktijdig aan kunst- en taaldoelen.

40 Vraaggestuurd leren met je team
Harry Stokhof, Jan Derksen en Rita Gudden
Samen praktijkonderzoek doen, ondersteunt teams bij het verbeteren en vernieuwen van hun onderwijs. Opleiden in de school bestaat uit samenwerkingsverbanden tussen scholen (of schoolbesturen) met lerarenopleidingen die samen de verantwoordelijkheid nemen voor het opleiden van aanstaande leerkrachten.

Rubrieken
11
Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap
50 Je maakt wat mee!