JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 103 (juni 2019) nr. 10

06 Interview Pedro De Bruyckere
Erik Ouwerkerk
Pedro De Bruyckere werkt sinds 2001 in de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool als pedagoog en onderzoeker. Hij doet tevens onderzoek aan de Universiteit Leiden, behaalde in 2017 zijn doctorstitel aan de Nederlandse Open Universiteit in Heerlen en schreef, al dan niet met anderen, diverse boeken. En dan is hij ook nog muzikant. Een volle agenda dus, maar toch vond hij nog tijd voor JSW zijn visie op goed onderwijs te geven. Hoewel: ‘Geen visie is zaligmakend.’

12 Schoolcultuur professionaliseren
Henk Galenkamp en Jeannette Schut
De schoolcultuur laat zich kennen door het gedrag van de volwassenen in en rond de school. Door in te zoomen op het gedrag, ontstaat een manier om de cultuur te professionaliseren. Dat vraagt een grote mate van samenwerking van het team én de directie samen.

18 Goede mondelinge taalvaardigheden
Marian Bruggink en Marleen van der Lubbe
Kinderen leren niet alle aspecten van mondelinge taal vanzelf. Daarom is gerichte aandacht voor mondelinge taalvaardigheden vanaf groep 1 tot en met 8 essentieel. Hoe kun je hier als leerkracht doelgericht aan werken?

25 Instrumenten voor een professionele schoolcultuur

32 Vooruitkijken met ontwikkelingsperspectief
Noëlle Pameijer en Johanneke Jongbloed
Uitdagende doelen zijn goed voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (Hattie, 2013). Ook zij profiteren van hoge verwachtingen, mits deze realistisch zijn (Mitchell, 2015). Hoe helpt de ontwikkelingsperspectief-trap hierbij?

40 Leren spellen vraagt een andere aanpak
Dolf Janson
Hoewel het eindresultaat van spellen kan worden gelezen, betekent dit niet dat het leerproces daarmee verweven is. In het brein volgt de speller een andere route dan de lezer. Wat is de essentie van leren spellen?

Rubrieken
11 Social
16 Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap
50 Je maakt wat mee!