JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 103 (januari 2019) nr. 5

Special: visie op goed rekenonderwijs

06 Rekenmethode kiezen en implementeren
Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn
Voordat je een nieuwe rekenmethode kiest, moet je als team eerst stilstaan bij wat de visie van de school is op rekenonderwijs. Hoe kies en implementeer je een rekenmethode?

12 Differentiëren in rekenonderwijs
Emilie Prast, Jarise Kaskens, Ina Cijvat en Hans van Luit
De rekenmethode geeft vaak suggesties voor verwerking op meerdere niveaus, maar wat kun je als leerkracht zelf doen om je onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen? Hoe pak je differentiatie aan?

18 Formatief evalueren bij rekenen
Anneke Noteboom en Pieter Gerrits
Formatief evalueren omvat alle activiteiten die leerlingen en leerkracht uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Hoe werkt dit bij rekenen?

32 Groepsplannen effectief inzetten
Evelien Bakker
Er wordt veel geklaagd over groepsplannen. De plannen zorgen voor meer frustratie en werkdruk dan voor betere lessen. Hoe kun je efficiënt en effectief werken met een groepsplan dat een ondersteuning is voor je dagelijkse werkzaamheden?

40 Interview Paul Kirschner
Ronald Buitelaar
Liever berucht dan beroemd. Paul Kirschner is vol strijdlust voor beter onderwijs, maar met de relativerende wetenschap dat niet hij, maar de ontvanger bepaalt wat zij of hij doet met zijn adviezen.

Rubrieken
16
Apps enzo
22 Op de agenda
25 Praktijk
31 Stoppen of doorgaan?
36 Laat ze lezen!
39 Vakliteratuur
45 Column
46 Gereedschap
50 Je maakt wat mee!