JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 103 (december 2018) nr. 4

06 Betrokken ouders = minder werkdruk
Peter de Vries
Op 10 september 2018 startte de landelijke campagne Samen zijn wij school. Een campagne die is bedoeld om niet alleen scholen, maar ook ouders op te roepen werk te maken van een goede samenwerking in het belang van het kind. In de discussie over werkdruk kan de roep om meer ouderbetrokkenheid ook als belastend worden ervaren, want goed investeren in ouders kost immers tijd. En natuurlijk: betrokken ouders wil iedere leerkracht wel.

12 To learn or not to learn
Babette de Ruiter, Martine Gijsel en Symen van der Zee
Steeds meer scholen bieden onderwijs in Engels aan vanaf de kleutertijd. Deze keuze wordt vaak ingegeven door de gedachte hoe eerder je begint met het verwerven van een vreemde taal, hoe beter je deze taal gaat beheersen. Maar is dat ook zo? En wat is het meest effectief voor kinderen met een taalachterstand?

18 Sterke rekenaars meer uitdagen
Suzanne Sjoers
‘Iedere leerling heeft het recht om elke les iets te leren’, schreef Hattie (2013) enkele jaren geleden. Helaas gaat dit nog steeds niet op voor alle sterke rekenaars. In rekenmethoden en tijdens rekenlessen ontbreekt nog vaak uitdaging voor deze groep. Hoe kun je rekenlessen voor alle sterke rekenaars (nog) uitdagender maken en afstemmen op de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen?

32 Psychische diversiteit bespreekbaar maken
JaapJan Boer en Eline Kolijn
In de samenleving bestaan beelden over groepen mensen: leerlingen met ADHD zijn lastig en kinderen met autisme kunnen geen vrienden maken. Dit kan leiden tot een laag gevoel van eigenwaarde, schaamte en buitensluiting. Maak psychische diversiteit bespreekbaar in de klas.

40 Engels voor gevorderden
Marianne Bodde-Alderlieste en Lauren Salomons
Iedere leerkracht werkt met verschillende niveaus in de klas en de meeste methodes bieden hier concrete mogelijkheden voor, zoals verrijkingsopdrachten of extra instructie. Maar hoe zit het bij Engels? Soms zit je als leerkracht met je handen in het haar, omdat in iedere klas wel enkele leerlingen zitten die het vak Engels ‘maar saai’ of ‘veel te makkelijk’ vinden. Hoe geef je Engelse lessen die inspirerend zijn voor alle leerlingen?

Rubrieken
11 JSW op Twitter
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
45 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW