JSW Jeugd in school en wereld – Jrg. 102 (oktober 2017) nr. 2

06 Aanleren rekenvaardigheid
Remco Broesder
In het rapport De Staat van het Onderwijs 2015/2016 spreekt de Inspectie van het Onderwijs haar zorg uit over de rekenprestaties van leerlingen. De resultaten gaan achteruit: het aantal leerlingen dat het basisniveau niet beheerst wordt groter, het aantal leerlingen dat het streefniveau beheerst wordt kleiner. Wat is er nu voor nodig om die dalende trend te keren?

12 Piek en onderwijs
Ben Wilbrink
Wat heb je nodig om de beste te worden? Waar hebben de ‘grote namen’ op het gebied van muziek, sport, medische wetenschap hun succes aan te danken? Is het aangeboren talent of kun je het leren? In Piek schrijven Anders Ericsson en Robert Pool dat aangeboren talenten niet bestaan, maar wel talenten die zich ontplooien, mits je die doelbewust traint. Ook op school kunnen  kinderen talenten ontwikkelen. Wat kun je als leerkracht van dit boek leren?

18 Thuistaal in de klas
Karijn Helsloot en Conny Boendermaker
Aandacht in de klas voor de thuistalen van leerlingen heeft een zeer positief effect op het welbevinden van die kinderen, het ontwikkelen van talenten en het leren van het Nederlands.  Maar hoe geef je als leerkracht deze andere talen, die je zelf vaak niet kent, een plek in je onderwijs? Stap over drempels heen met behulp van de lessenreeks SJOES.

32 Verbeteren vanuit verbinding
Inge Spaander
Een goede leerkracht kijkt niet alleen buiten het eigen lokaal en de eigen school, maar werkt ook aan een duurzame verbinding met andere onderwijsbetrokkenen. Om het eigen onderwijs te voorzien van nieuwe impulsen, maar ook om bij te dragen aan verbetering van het onderwijs in het algemeen. Wat kun je leren van MeetUp010, een netwerk van onderwijsprofessionals?

40 Waarom is school niet leuk?
Erik Meester en Pim Pollen
Veelgehoorde geluiden zijn dat scholen onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen die daarin opgroeien. De school wordt door die mensen vaak gezien als een plek die vooral leuk moet zijn en waarin kinderen veel meer te zeggen zouden moeten krijgen. Vanuit de cognitieve psychologie klinkt een ander geluid. De kennis over en begrip van de cognitieve principes en hun implementaties in de klas kunnen jou helpen een betere leerkracht te worden.

Rubrieken

11 Abonnement op JSW
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW