JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 102 (mei 2018) nr. 9

6 Begrijpend lezen voorbij de methode
Heleen Buhrs
De inspectie (2018) uitte in De Staat van het Onderwijs 2016/2017 haar zorgen over het dalende leesniveau van Nederlandse basisschoolleerlingen. Een toenemend aantal leerlingen verlaat de basisschool als laaggeletterde. We komen steeds meer tot het inzicht dat de methodes voor begrijpend lezen onvoldoende zorgen dat onze basisschoolleerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe kun je effectief begrijpend leeronderwijs geven zonder een methode te gebruiken?

12 Escalatie van gedrag
Lars Lammers
Een kind dat (non-)verbaal agressief gedrag vertoont, lijkt soms uit het niets boos te worden, maar is dit wel zo plotseling als het lijkt? Er is sprake van een cyclus bij escalatie van gedrag. Bij iedere fase kunnen er stappen ondernomen worden om escalerend gedrag te voorkomen. Welke fases kent een cyclus van escalerend gedrag? En welke strategieën kun je toepassen in je eigen praktijk?

18 Door oefening vaardig
Marcel Schmeier en Martin Bootsma
Kinderen verschillen van elkaar wat betreft de tijd die het ze kost om leerdoelen te behalen. De zwakste leerlingen hebben tot zes keer zoveel oefentijd nodig als de sterkste leerlingen. Oefening en herhaling zijn krachtige didactische principes om leerlingen gelijke kansen op succes te bieden. Kennisopbouw gaat niet vanzelf. Hiervoor is oefening en herhaling nodig.

32 Meten van literaire competentie
Gertrud Cornelissen
Er zijn onderzoeken die aantonen dat het aanwakkeren van leesplezier een positief effect heeft op de ontwikkeling van literaire competentie. Hoe je die literaire ontwikkeling kunt vaststellen, blijft vaak nog onderbelicht. In een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie is een meetinstrument ontworpen waarmee je dat niveau kunt vaststellen.

Rubrieken
10
 Abonnement op JSW
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
42 Gereedschap
46 Verwacht in JSW