JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 102 (juni 2018) nr. 10

06 Zijn en gezien worden : onderwijsbehoeften hoogbegaafde kinderen
Marjon de Boer-Bruggink en Melline Huiskamp
Passend onderwijs vraagt van leerkrachten om te voldoen aan de basisbehoeften van álle kinderen, ook van hoogbegaafde kinderen. De praktijk leert dat het soms lastig is om hen echt te begrijpen. Herken de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen beter met behulp van een matrix voor leerkrachten.

12 Rekenen op je basisvaardigheden : automatiseren en memoriseren
Pieter Gerrits en Anneke Noteboom
Meer structurele aandacht voor de reken-wiskundige basisvaardigheden is essentieel, maar hoe doe je dat binnen een vol programma, waarbij de methode ervan uitgaat dat de kinderen alles inmiddels begrijpen, kunnen en beheersen?

18 Neurowetenschap en onderwijs
Theo Lamers
Je begrijpt als leerkracht beter hoe kinderen leren wanneer je bestaande inzichten vanuit de leer- en ontwikkelingspsychologie verbindt met neurowetenschappelijke bevindingen. De neurowetenschap geeft ons inzicht in de wijze waarop de hersenen werken en daarom ons gedrag beïnvloeden en bepalen. Hoe houd je in het onderwijs rekening met deze inzichten?

32 School als lerende organisatie
Erik Meester, Pim Pollen, Margareth de Wit, Michel Freriks, Sarah Bergsen en Alex Koks
Het is de morele plicht van onderwijsprofessionals om het altijd beter te willen doen. Maar goed onderwijs verzorgen, is een heel moeilijk en belangrijk vak. Dat kun je als leerkracht niet alleen, wel met een school als professionele en lerende organisatie. Zet samen een visie op met als hoofddoel om gemeenschappelijk tot professioneel leren en ontwikkelen te komen.

40 Zomerlezen met vakliteratuur
Martin Bootsma
Als leerkracht kom je vaak weinig toe aan het lezen van vakliteratuur. Dat is geen verwijt, maar een constatering. De werkdruk in het onderwijs is hoog en er is altijd wel iets te doen. Het lezen van een boek over onderwijs schiet er dan regelmatig bij in. Deze schade kun je inhalen tijdens de zomervakantie. Daarom tipt JSW vijf interessante titels die je kunt lezen.

Rubrieken
09 Abonnement op JSW
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap
50 Verwacht in JSW