JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 102 (februari 2018) nr. 6

06 In rekengesprek mét de leerling
Jarise Kaskens
Een rekengesprek, met een actieve rol van de leerling, kan een effectief middel zijn om de onderwijsbehoeften van kinderen op rekengebied te achterhalen. Het levert handvatten op voor het dagelijks afstemmen van het leerkrachthandelen op wat leerlingen nodig hebben om verder te komen in hun rekenontwikkeling. Maar hoe geef je vorm en inhoud aan een rekengesprek?

12 Werken aan seksuele ontwikkeling
Belle Barbé
Als leerkracht krijg je te maken met het onderwerp seksualiteit. De manier waarop je hiermee omgaat en hoe je seksuele voorlichting kunt vormgeven, heeft invloed op de beleving van seksualiteit bij de leerlingen. Scholen hebben de belangrijke taak om ouders aan te vullen in de seksuele opvoeding van hun kinderen en leerlingen zo van de juiste informatie te voorzien.

18 Eigenaarschap en leren lezen
Ferdau Terpstra
Ruimte geven aan eigenaarschap en het stimuleren van zelfverantwoordelijkheid worden in het onderwijs steeds vaker genoemd als voorwaarden voor het activeren en motiveren van kinderen. Er zijn mogelijkheden om je leerlingen meer keuzevrijheid te geven in het kiezen van eigen leesdoelen en teksten zonder dat de leerkracht het zicht op het leerproces verliest.

32 Begeleiden van leerprocessen
Ellen Rohaan en Sonja Biesmans
Onderzoekend en ontwerpend leren wordt steeds vaker toegepast in het basisonderwijs. Deze didactische benadering past bij onderwijs dat is gericht op het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Hierbij wordt vaak vergeten te kijken naar welke aanpassingen dit vraagt van de leerkracht, terwijl juist goede begeleiding cruciaal is voor het succesvol uitvoeren hiervan.

Rubrieken
10
Abonnement op JSW
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
30 Schoolweek
29 Lezersactie
36 Open boek
39 Van de stapel
42 Gereedschap
46 Verwacht in JSW