JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 102 (december 2017) nr. 4

06 Verbindend gezag in het onderwijs
Eliane Wiebenga en Eefke Faasen
Als leerkracht heb je je handen vol aan oppositioneel gedrag en agressie in de klas. Hoe kun je vormgeven aan de gezagsrol zonder terug te keren naar de klassieke top-down-autoriteit? Verbindend gezag, gebaseerd op principes van geweldloos verzet, biedt een heldere visie en concrete handvatten. Wat heb je als leerkracht nodig om effectief grenzen te kunnen stellen?

12 Lezen op basis van RTI werkt

Joyce Couprie en Tijs Kleemans
Veel scholen hebben aan het eind van groep 3 te maken met hetzelfde probleem: een deel van de leerlingen behaalt AVI-E3 niet, ondanks extra oefening. Een gevolg bij de meeste leerlingen is een daling van de leesmotivatie en het ontstaan van een negatief zelfbeeld. Hoe heeft basisschool De Akker uit Putten Response To Intervention (RTI) ingezet om dit te voorkomen?

18 Principes van doelbewuste training

Marieke Peeters en Jo Verlinden
Meer ‘vlieguren’ maken, maakt je nog geen betere leerkracht. Onderzoek laat namelijk zien dat doelbewuste training nodig is om je vaardigheden te verbeteren. Hoe kun je aan de slag gaan met principes van doelbewuste training om zo je eigen lespraktijk te verbeteren?

32 Onderpresteren te lijf gaan
Anne Koolen
‘Hij heeft zo veel in zijn mars, maar het komt er niet uit.’ ‘Ze heeft zoveel capaciteiten, maar doet er niks mee.’ We kunnen allemaal wel een leerling aanwijzen voor wie één van deze uitspraken geldt. Er wordt dan al snel geroepen: ‘Ze moeten leren leren!’ Maar hoe pak je dat aan als leerlingen al niet meer wíllen leren? Hoe zorg je ervoor dat deze kinderen niet onderpresteren?

Rubrieken

10 Abonnement
16 www.jsw.nl
22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Lezersactie
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
42 Gereedschap
46 Verwacht in JSW