JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 101 (september 2016) nr. 1

06 Verrijking, zo kan het ook!
Martijn Deleij
Excellentie is het toverwoord van deze tijd. Kinderen moeten volledig de ruimte krijgen om te excelleren. Het kan voor leerkrachten lastig zijn om verrijkingsonderwijs goed vorm te geven. Bijvoorbeeld omdat de tijd ontbreekt om leerlingen die een hoger niveau van leren aankunnen te begeleiden. Met een weektaak op basis van doelen is wel tijd vrij te maken voor verrijking.

12 Functionele digitale geletterdheid
Dorian de Haan en Els Schellekens
Leerlingen leren graag met tablets of laptops. Dat is goed voor taalonderwijs, want voor veel populaire ICT-toepassingen moeten leerlingen lezen en schrijven. De digitale technologie geeft functioneel taalonderwijs zo een duwtje in de rug. Ontdek hoe taalonderwijs verbonden kan worden met het gebruik van digitale media. Nieuwe media openen deuren voor kinderen.

16 www.jsw

18 Eigen leerproces begeleiden
Marcia Morgan
In toekomstgericht onderwijs is er ruimte voor leerlingen om te leren zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun leren. Het doel hiervan is dat leerlingen zich betrokken voelen bij het onderwijs en gezien worden als individu. Betrek  en begeleid leerlingen bij hun leerproces. Bied ze keuzevrijheid en laat ze een zelfverantwoordelijke houding ontwikkelen.

22 Uitgelicht

25 Prakijk

29 Lezersactie

30 Schoolweek

32 Ouders en echtscheiding
Angelique van der Pluijm
Gescheiden ouders die ruzie maken tijdens een tienminutengesprek, ouders die leerkrachten meetrekken in hun echtscheidingsconflict of een stiefouder die informatie over een kind opeist. Elke school krijgt met dit soort situaties te maken. Hoe ga je op een positieve en constructieve manier om met ouders en kinderen die uit balans zijn door een echtscheiding?

36 Open boek

39 Van de stapel

40 Zo leer je kinderen experimenteren!
Lonneke Brands, Symen van der Zee, Ard Lazonder en Tessa Eijsink
Kinderen hebben wetenschappelijk redeneren nodig om bijvoorbeeld de relatie te zien tussen oorzaak en gevolg, of om concepten uit de natuurkunde of scheikunde te begrijpen. Hoe kun je een onderzoekende houding bevorderen? Om wetenschappelijk redeneren te stimuleren, moet je vakinhouden en onderzoeksvaardigheden aanleren. Hoe leer je kinderen experimenteren?

46 Gereedschap

50 Verwacht in JSW