JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 101 (november 2016) nr. 3

Special Brein en Leren

06 Breinonderzoek en onderwijs
Sandra van Aalderen
Interesse voor hersenen en hersenonderzoek wint steeds meer terrein in het onderwijs. Dat men zoekt naar de verbinding tussen hersenonderzoek en onderwijs is begrijpelijk: de hersenen zijn namelijk het gereedschap waarmee we leren. Een nieuw wetenschappelijk onderzoeksgebied is hiermee ontstaan op het snijvlak van hersenen, cognitie en onderwijs. Wat kan dit vakgebied gaan opleveren voor het onderwijs?

11 Lees JSW digitaal

12 Neuromythen in de klas
Sanne Dekker en Nikki Lee
Wist je dat je slechts 10 procent van je brein gebruikt? En dat je brein krimpt als je minder dan zes tot acht glazen water per dag drinkt?’ Misschien heb je dit soort uitspraken weleens gehoord in de teamkamer. Het zijn voorbeelden van neuromythen, met andere woorden (misverstanden over het brein) die veel voorkomen in het onderwijs. Wat klopt? Wat heb je hier als leerkracht aan?

16 www.jsw

18 Breinvriendelijk leerklimaat
Simon Ettekoven
In goed onderwijs heerst een prettig leerklimaat met aandacht voor de ontwikkeling van denken, verschillende vormen van intelligentie en zelfsturing van leerlingen. Dat onderwijs is per definitie breinvriendelijk. Het zet de hersenen van leerlingen op ontvangst en legt verbindingen tussen al opgeslagen ervaringen en nieuwe kennis. Hoe creëer je zo’n leerklimaat?

22 Uitgelicht

25 Praktijk

29 Lezersactie

30 Schoolweek

32 Talenten zien en laten bloeien
Jo Verlinden en Marieke Peeters
Talent en talentontwikkeling staan in de belangstelling: het is zeer belangrijk om aandacht te hebben voor talentontwikkeling in het onderwijs. Wat wordt verstaan onder talenten? En hoe breng je die talenten tot bloei? Ontdek handvatten om talentgericht onderwijs vorm te geven.

36 Open boek

39 Van de stapel

40 Taal van techniek is universeel
Sanne Respen
De neveninstroomklassen van basisschool Het Palet in Hapert zijn in schooljaar 2015/2016 gevolgd voor een documentaire. Naast de vele taalactiviteiten heeft de school in de klassen ook aandacht besteed aan wetenschap- en techniekeducatie. Draagt wetenschap en techniek bij aan de (taal)ontwikkeling van vluchtelingenkinderen? En wat kun je als leerkracht doen?

46 Gereedschap

50 Verwacht in JSW