JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 101 (mei 2017) nr. 9

06 Professionaliseren met lesson study
Erik Meester
Een veilig pedagogisch klimaat is belangrijk, maar de effectiviteit van de leerkracht zit hem met name in zijn didactische kwaliteit, waarbij volledig begeleide instructie met name voor beginners, zoals veel leerlingen in het primair onderwijs zijn, essentieel is. Lesson study is een manier van praktijkgerichte professionalisering die zich op de kwaliteit van instructie richt.

12 Werkwoordspelling zonder ballast 
Dolf Janson
De spelling van werkwoorden heeft een slechte naam. Het wordt door velen als ‘moeilijk’of ‘ingewikkeld’ gezien. Leerlingen krijgen dat beeld al halverwege de basisschool voorgeschoteld. Dat is echter niet terecht. Werkwoordspelling wordt ten onrechte groot en moeilijk gemaakt. Pak werkwoordspelling goed aan, zodat leerlingen geen ballast ervaren bij het spellen van woorden.

18 Rekenmethode anders vasthouden
Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn
Begin over passend onderwijs en in elke teamkamer ontstaat meteen discussie: ‘Onze methodes zijn niet geschikt om voldoende tegemoet te komen aan alle verschillen tussen leerlingen, maar we zien het niet zitten om zonder te werken.’Hoe kun je in je rekenonderwijs onderzoeken hoe je de methode kunt inzetten, zodat die wél een bruikbaar hulpmiddel wordt?

32 CORI-lezen: thematisch begrijpend lezen
Yvonne Koene
Voor begrijpend lezen pakken leerlingen van groep 5 niet hun tekst het bijbehorende opdrachtenblad, maar hun eigen leervragen en tijdpad. Daarna kijken ze op het schema om te zien of er instructiemomenten voor hen staan ingepland en gaan vervolgens hard aan het werk. Door CORI-lezen maakt deze school de kinderen gemotiveerder en meer betrokken bij thema’s.

Rubrieken
16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
42 Gereedschap