JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 101 (maart 2017) nr. 8

06 Is onderwijs meetbaar?
Jan Tishauser
‘Finland heeft het beste onderwijs’, ‘In Singapore geven ze het beste rekenonderwijs’ en ‘In de Europese Unie is Nederland een toppresteerder’. Politici en onderwijsbestuurders houden van onderwijsranglijsten, zoals PISA en TIMMS. Deze ranglijsten zijn gebaseerd op gestandaardiseerde toetsen, maar wat zeggen die toetsen over de kwaliteit van het onderwijs? Hoe meet je wat leerlingen leren?

12 Samenwerkingsvaardigheden stimuleren
Marjolein Dagevos
‘Jullie moeten meer aandacht besteden aan het samenwerken’, zegt de leerkracht al snel als hij ziet dat het samenwerken tussen de leerlingen niet soepel verloopt. Op een basisschool is praktijkonderzoek gedaan naar succesvol samenwerken. Hoe pak je dit tijdens het coöperatief leren aan en wat is ervoor nodig om het samenwerken tussen kinderen succesvol te laten zijn?

18 Hoogbegaafden gelukkig in de klas?
Renata Hamsikova
De laatste tijd lijkt er meer aandacht te komen voor hoogbegaafdheid. Veel basisscholen en leerkrachten hebben goede bedoelingen, maar pakken het aanbieden van passend onderwijs aan hoogbegaafden leerlingen vaak inefficiënt aan. Hoe kun je als leerkracht een passend aanbod creëren voor de hoogbegaafde leerlingen in je klas?

32 Passend en uitdagend leren in de 21e eeuw
Jos Cöp en Gert Custers
In iedere klas zitten leerlingen die de leerkracht hard nodig hebben om de doelen te kunnen bereiken. Goede (en vaak verlengde) instructie, feedback en begeleiding zijn een must voor hen. In elke klas zitten ook kinderen die meer nodig hebben dan bij de hand genomen worden. Laat dat soort leerlingen zelfstandiger leren met behulp van het didactisch model uitdagend leren.

40 Omgaan met agressie
Jet Rutten
Bij agressie op scholen denk je wellicht aan een vechtpartij op het schoolplein of een leerkracht die vechtende partijen scheidt en een verzoeningsgesprek probeert te voeren. Is agressie alleen maar vechten, schoppen en slaan? Moet je als leerkracht dit soort brandjes blussen of kun je deze brandjes voorkomen? Inzicht in agressie kan helpen om een passend antwoord te vinden op dit soort vragen.

Rubrieken

16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap